Amsterdam R.P. Kolle (EFIexport) met mw. M. Wynia R.L.J. Stevens (export Verenigde Staten) met mw. E. Mees R. Pool (bottelarij) met mw. K. Kreikamp Den Bosch J. A. Habraken (verpakken) met mw. A.W.M. Zeeuwe W.G. de l'Or (verpakken) met mw. W.M.A.G. v.d. Heyden Mw. F.M.C. Zoon (bedrijfsbureau) met H.J.J, v.d. Bergh Mw. AJMde Groot plaatselijkepersoneel- dienst) met D.P. Moree Mw. G.J. Dekkers (plaatselijkeadministratie) met H. Smies Bunnik A. Klinkenberg (storingsdienst) met mw. C.A.M. Miltenburg Horecagebieden G.J.J. Thonen (expeditie, Gelderland/Over ijssel) met mw. L.C. van Raai R. de Zwaan (expeditie, Den Haag) met mw. N. Plugge Mw. M.A. Sjoerdsma (administratie, Gronin gen/Friesland/Drente) metN.D. Zijlstra Maastricht R. Obsteter (gist- en lagerkelder) met mw. Y.E.E Moonen Rotterdam Mw. P.E Carpentier (export transport afde ling) met A. van Roosendaal Zoetermeer Mw. G. Noorman (technologische dienst) met W.J. Zaagman Zoeterwoude F.J.E.M. v.d. Vreede (kwaliteitsdienst) met mw. A. Esman (smaakonderzoek HTB) I.R. Belfor (verpakken) met mw. O. Blokland J.W. Lipsius (verpakken) met mw. L. Markwat R. Schijf (verpakken) met mw. F. Bolink C.I. Clarissen (verpakken) met mw. T. Markwat J.M.T. de Jonge (functieclassificatie) met mw. R.M. Schreurs J.N. Aalbers (service laboratorium) met mw. A. Rietkerk J. Schijf plaatselijke administratie) met mw. S. Keereweer Amsterdam Joyce, d.v. mw. M.J. van Schooten-Hooper (financiële concernverslaggeving) Den Bosch Roel, z.v. L.M.C. van Drunen (bedrijfsbu reau) Tjerkje, d.v. W.Th. Fokkema (brouwen) Melissa, d.v. mw. D.P.J. van Brouwershaven-Verhoeven (plaatselijke administratie) Bunnik Marlous E.M.d.v. J.J.M. van Rooijen (expeditie) Horecagebieden Bram, z.v. A. v.d. Graaf (expeditie, Rotterdam) Christianus M., z.v. J.W.S.M. Francissen (expeditie, Limburg) Rindert J.z.v. R. Posthumus (drankenhan deladministratie, Groningen/Friesland/ Dren te) Zoetermeer Dennis, z.v. H.G. Franzen (alcoholfabriek) Monique, d.v. R. Mahieu (administratie) Zoeterwoude Margriet N.d.v. W. Aanstoot (personeelsza ken commercie bier) Wouter, z.v. J. A. Kroes (projectenbureau Mike, z.v. J.C.M. van Veen (verpakken) Pjotr, z.v. C.J.M. Klaver (brouwen) Robert J., z.v. J. Bast (verpakkingstechniek HTB) Bas, z.v. mw. P.M. v.d. Zwaan-Witte (extern transport) en J. J.M. Zwaan (planning con trol PZ) Barry, z.v. M. v.d. Noordt (proeffabriek HTB) Tom, z.v. G.J. Kleinhout (procestechnologie HTB) Elsbeth, d.v. C.G. Dingemans (technische trainees CTV) Amsterdam H.J.M. Blokker (interne dienst) voor het basisdiploma Beveiligingsbeambte. T. A. de Jong (storingsdienst) voor de cursus Electronica B.E. Den Bosch E.H. A.M. van Geffen (brouwen) voor het Chauffeursdiploma B. Bunnik J.W. Herms en D.A. Udink (beiden werk zaam bij energie en water) voor Koeltechniek A en Klimaat-beheersing A. Zoeterwoude P. Beije (storingsdienst) voor de cursus Elek trisch schakelen. J.C.M. van Veen (verpakken) voor Procesoperator-B A.F.C. Hardenbol (kwaliteitsdienst) voor Procesoperator-CT. W. Schravesande (bewaking) voor Vakdiploma beveiligingsbeambte. Amsterdam Mw. N.J. van Schooten-Hooper (financiële concern verslaggeving) Den Bosch Mw. D.P.J. van Brouwershaven-Verhoeven plaatselijke administratie) Leeuwarden J. Biesterbos (verpakken) M. Bosman (verpakken) A.W. Kers (magazijn intern transport) H. Rietberg (verpakken) C. Witteveen (magazijn intern transport) Horecagebieden F.A. Verblauw (expeditie, Noord- Holland) I. Asig (expeditie, Den Haag) Zoeterwoude W. Aanstoot (personeelszaken commercie bier) Mw. A.C. Vergunst-Ketel (budgettering verslaggeving HTB) Mw. A. A.M. Nieuwenburg-v.d. Berg (bouw bureau landelijk) Ibecor S.A. BELGIË De heer W. Kool is vanaf 1 juli in Brussel werkzaam als technical manager Ibecor en de heer AL O. deSavornin Lohman eveneens per 1 juli als marketing manager Ibecor. Heineken France S.A. FRANKRIJK De heer//?. Kolkman is perl juli voor ca. 3 maanden naar Schiltigheim vertrokken, om daar als assistent technoloog werkzaam te zijn en ook de heer en mevrouw L.H.W. Li Woon Chung zijn op 1 juli naar Schiltigheim gereisd. De heer Li Woon Chung zal daar eveneens voor 3 maanden werkzaam zijn als assistent chef de production. Brasserie Pelforth FRANKRIJK De heer N.A. Vervelde is op 1 juli naar Lille vertrokken, hij zal daar voor ongeveer 3 maanden als trainee verblijven. El Aguila S.A. SPANJE De heer B. Wesselink is met zijn gezin op 29 juni naar Madrid vertrokken. De heer Wes selink heeft daar de functie van chief purcha sing department op zich genomen. Commonwealth Brewery Ltd. BAHAMA'S De familie C. E. Langstraat is eind juli naar Nassau afgereisd. De heer C.E, Langstraat zal daar voor de periode van 1 jaar de func tie van installation specialist op zich nemen Antilliaanse Brouwerij N.V. CURACAO De familie A.B. Rutgers is op 29 juni voor verlof in Nederland aangekomen. Brasserie Lorraine S.A. MARTINIQUE De heer M.J.M.P. de Lepper is gehuwd met mw. JHW. VerwegenSamen met zijn echt genote is hij op 26 juli naar Fort de France afgereisd, de heer De Lepper zal daar voor 3 maanden de heer P. C. Meertens vervangen als chef de fabrication. National Brewing Company Ltd. TRINIDAD De familie G.J. Vuyk is na genoten verlof weer naar Port of Spain teruggereisd op 31 juli. Nocal S.A.R.L. ANGOLA De heer B.J.J.P. van der Weijst is op 9 juli naar Luanda vertrokken en neemt daar de functie van chef controle technologique op zichDe heer en mevrouw G. H. Alberda zij n op 8 j uni naar Luanda vertrokken. De heer Alberda heeft daar de functie van chef salie des machines op zich genomen. International Brasserie CAMEROUN De familie L. P. Jolie is op 28 juli na verlof teruggereisd naar Douala, terwijl de familie J. H. E. Mekenkamp op 3 j uli in tegengestelde richting reisde om hier hun verlof door te brengen. De heer W.A.M. Kieboom is in juli naar Douala gereisd en zal daar gedurende onge veer 1 maand marktonderzoek verrichten. Brasserie de Brazzaville S.A. CONGO De familie J. H. van Mameren en de familie E. W. Benne brengen hun verlof in Nederland doorresp. vanaf 11 juni en 15 juli. De heer en mevrouw W. de Vries keerden na verlof op 9 juli weer naar Brazzavile terug, terwijl de heer C.L.A. Peterse op 30 mei naar Brazza ville reisde om daar gedurende 3 maanden de verlofvervanging op zich te nemen van de heer J. H. van Mameren in de functie van directeur technique. Kumasi Brewery Ltd. GHANA De familie J.J. ten Hoor is in juli voor verlof in Nederland aangekomen. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 22