De opzet van de wijncursus die in januari van dit jaar in Zoeterwoude van start ging, was niet veel anders dan de opzet van de twee voor gaande cursussen in Zoeter woude en Zoetermeer. Bij zonder was echter het exa men op 23 april. Voor het eerst was dit gescheiden in een praktisch en een theore tisch gedeelte. Net als in vorige cursussen bestond het theoretische deel uit ruim veertig multiple-choice vragen, die binnen vijftig minuten moesten zijn inge vuld. Nieuw was het prak tisch examen, waarbij de gegadigden twee witte en twee rode wijnsoorten werd voorgezet. Ook hierbij had men een meer-keuze moge lijkheid. Toch bleek het slechts weinigen beschoren de goede uit de drie opgege ven mogelijkheden aan te strepen. Hoe duidelijk mevrouw C. Bish, een bevoegd vinologe die deze cursus leidde, ook les had gegeven, het bleek niet mee te vallen de verschillen tus sen een Muscadet, een San- cerre of een Macon Villages te proeven. Ook het feit dat de personeelsvereniging op iedertafeltje crackers, water en een kaars had neergezet (om de kleur van de wijn te kunnen beoordelen), hielp niet bijzonder. Fronsende gezichten en vragende blik ken waren het gevolg. De uitslag die tijdens de slot- avond in mei bekend werd gemaakt, was overeenkom stig de twijfelende sfeer: het merendeel van de proevers was niet geslaagd. Een groot aantal testimonia, zoals de getuigschriften voor deze cursus worden genoemd, werd overigens wel uitge reikt want velen hadden het theoretische examen goed afgelegd. gezellig samenzijn. Uit de reactie van de deelnemers bleek dat men ondanks de warmte dit evenement zeer geslaagd vond en dat dit ini tiatief van Vrumona zeker navolging verdient. Op de foto de deelnemende ploe gen. Van voor naar achter Zoeterwoude (links) en Den BoschBunnik in een Sourcyshirt, Zoetermeer en Heineken Amsterdam. De maand juni ging goed van start voor de Heineken wielertoerclub Alweerweg uit Den Bosch. Op uitnodi ging van algemeen directeur ir. L.A.C. Rottier togen zeventien renners (die allen bij Heineken Den Bosch werkzaam zijn) en één ren- ster op zaterdag 1 juni naar Bunnik. Tijdens de ontvangst met koffie in de ontvangstruim ten van Vrumona kon de Alweerweg-groep kennis maken met de vier mede fietsers van Vrumona. Met prachtig fietsweer maakte het gezelschap vervolgens een schitterende tocht van 70 kilometer door een schil derachtige omgeving. Zo fietste men eerst naar Wijk bij Duurstede om zo langs de Lek naar Amerongen te trappen. Na wat klimwerk op de Amerongseberg begon de terugtocht over Leersum, door wederom prachtig natuurgebied. Bij terug komst bij Vrumona wachtte allen nog een gezellig onder onsje. Hoewel de temperatuur op zaterdag 1 juni meer uitno digde tot het spelen van een partij voetbal onder de stra lend blauwe hemel, moest in sporthal de Lindenhof in Odijk nog een zaal voetbal toernooi afgewerkt worden. Op initiatief van de perso neelsvereniging van Vru mona was namelijk een oude (en goede) gewoonte opnieuw leven ingeblazen: een ontmoeting tussen de zaalvoetbalteams van onze diverse vestigingen in Neder land. Bijna alle vestigingen gaven gehoor aan de uitnodi ging voor dit toernooi. Bokma moest helaas op het laatste moment afzeggen, waardoor de organiserende vestiging nog snel een tweede team moest forme ren om de halve competitie toch volgens planning af te kunnen werkenNa een zeer sportief wedstrijdverloop kwam de volgende einduit slag op de borden te staan le plaats Amsterdam 2e plaats Bunnik I 3e plaats Zoeterwoude 4e plaats Bunnik II 5e plaats Den Bosch 6e plaats Zoetermeer Het toernooi werd besloten met de huldiging van de win naars, gevolgd door een 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 19