Nieuwe fles heeft ook tweede proef goed doorstaan Het is inmiddels genoeg zaam bekend dat volgend jaar een begin zal worden gemaakt met de vervanging van de huidige bierfles door een nieuw model 30 el-fles. Het nieuwe flesje wijkt duidelijk af van het oude, het'pijpje'. De nieuwe is zo'n 15 millimeter lager, bijna 3 millimeter smaller en is ook ruim 100 gram lichter. Dat houdt in dat straks niet alleen de Nederlandse brouwers aanpassingen aan hun bottel- lijnen moeten doorvoeren, maar in eer ste instantie ook de leveranciers van de flessen. Voordat de keuze op dit flestype viel, waren uiteraard vele proeven geno men om deze fles uitvoerig te testen. Voor meer proefnemingen bij Heine- ken en andere brouwers, is eind mei circa een half miljoen nieuwe flesjes vervaardigd. Dit gebeurde in Schie dam, waar een van de drie glasfabrie ken van NVVereenigde Glasfabrieken staatHet is overigens nog niet zeker in welke vestiging van de Vereenigde Glasfabrieken de produktie van het nieuwe flestype gaat plaatsvinden. Dc belangrijkste voorbereidingen moesten worden getroffen om de glas oven 'op kleur' te brengen. Een kleur die zoveel mogelijk lijkt op de kleur van het huidige pijpje. Strenge eisen gelden echter vooral ook voor de licht- doorlatendheid van de fleswand. Want zoals bekend is het niet goed bier bloot te stellen aan zonlicht. Daarom wordt er ook altijd geadviseerd pils donker (en koel) te bewaren. Toen een juiste kleur was bereikt, vond de pröef-pro- duktie plaats. Met een capaciteit van circa 140 flesjes per minuut rolden zij uit de glasblaasmachine op de trans portbaan. Als vroeger Glasblaasmachine klinkt misschien vreemd, want de ambachtelijke glas blazer is niet te bekennen in de buurt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 16