In de afgelopen periode gingen een kleine zeventienhonderd oud-medewerkers (ge pensioneerden, vervroegd gepensioneerden en diegenen die zijn opgenomen in de invaliditeitsregeling) weer een dag op stap. l. i De oud-medewerkers uit Rotter dam, Zoetermeer en Zoeter- woude (foto's 1 en 2) waren de eersten die gezamenlijk het jaarlijkse uitstapje maakten. Een colonne van maar liefst twaalf bussen met in totaal circa vijfhonderd passagiers arriveerde bij de Rotterdamse haven, waar men zich voor een rondvaart kon inschepen op een schip van de Spido. Dit tot ver rassing van eenieder, want tot op dat moment was dit programma-onder- deel geheim gehouden. Niet gehinderd door hoge golven of zeeziekte voer men zo ruim twee uur door de Rotter damse haven en op de Maas. Nieuws gierig verdrong men zich na afloop natuurlijk bij de uitgestalde foto's, die waren gemaakt bij het aan boord gaan. De busrit naar het landgoed Schalui- nen in Baarle Nassau werd grotendeels in de regen afgelegd. Bij aankomst in Schaluinen was het echter droog en zou het de hele middag verder goed weer blijven. Dat was belangrijk want na de lunch konden er wandelingen worden gemaakt onder leiding van een boswachter. Andere activiteiten die men kon ondernemen waren bijvoor beeld boogschieten, bowlen en een bingo. Vooral dit laatste bleek zeer in trek. Aantrekkelijk voor met name de dames waren de Belgische bonbons, die op het landgoed werden verkocht. Ook voor het diner-dansant bleef het gezelschap in Schaluinen. Tijdens het diner speelden de Havenzangers vele populaire Nederlandse liedjes. Allen waren het erover eens dat deze dag zeer gezellig was geweest. Zo ook het bestuur van de personeelsvereniging van Heineken Zoeterwoude. Toch is het dit jaar waarschijnlijk voor het laatst geweest dat men in zo groten getale op reis is gegaan. Vooral omdat het zeer moeilijk is telkens nieuwe accommodaties te vinden die bere kend zijn op zo'n groot aantal perso nen, leeft bij het bestuur van de perso neelsvereniging de gedachte dat het wellicht beter is als volgend jaar de groep verdeeld over twee verschil lende dagen de bustocht onderneemt. Nog nooit zo groot waren de groepen die op 4 en 6 juni vanuit Den Bosch (fo to's 3 en 4) vertrokken voor hun uit stapje. Hoewel Den Bosch al langer een over twee dagen verdeelde tocht kent, denkt men er nu aan voor vol gend jaar de groep te splitsen in drieën. Het grote aantal deelnemers (ruim tweehonderd per dag) was er ook de reden van dat het koffiedrinken in Goes op twee verschillende locaties in die plaats gebeurde. Vervolgens ging de reis verder naar het ontspannings centrum Kiekieris in het Zeeuwse 's Heerenbroek. Daar zou men tot in de namiddag blijven. Bewust had de personeelsvereniging van Den Bosch dit jaar gekozen voor een binnenbe- stemming met het oog op het weer. Een factor die nooit te voorspellen is en een dag letterlijk in het water kan doen vallenDat het de eerste dag j uist nogal warm was, kon men natuurlijk ook niet weten. In Kiekieris hadden de Bossche oud-medewerkers geen last van de hitte, koude of regen. Op het nagebouwde dorpsplein in het ont spanningscentrum zelf kon men rustig rondwandelen om de oude huisjes, smidse en cafés te bewonderen. Na de lunch werd muziek verzorgd op het oude café-orgel, wat een enkeling ver leidde tot een dansje. Hoe de traditio nele dansen in deze provincie gaan, was te zien tijdens een optreden van een folkloristische dansgroep in Zeeuwse klederdracht. Sommige oud medewerkers waren hiervan zo onder de indruk dat ze contact opnamen met 3 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 14