Primus krijgt sprankelend image PRIMUS. BISENGO ÏN MOKILL Met een oppervlakte van bijna 2,5 mil joen vierkante kilometer is Zaire het derde grootste land van Afrika, waar zo'n dertig miljoen mensen wonen. Ter vergelijking: Zaïre is vijfmaal zo groot als Frankrijk, dat circa 54 miljoen inwoners heeft. In dit Afrikaanse land heeft Primus bier een aandeel van 40% op de biermarkt, die in totaal 3,5 mil joen hectoliter bedraagt. Primus wordt gebrouwen door Brasseries, Limona- deries en Malteries du Zaïre, kortweg Bralima genoemd. Bralima S.A.R.L., waarin ons concern voor 60% partici peert. heeft vestigingen in Kinshasa, Mbandaka, Kisangani, Bukavu en Boma. Kinshasa is daarvan de grootste stad, de hoofdstad met 3 miljoen inwo ners. Aangezien Zaïre een grote bier markt heeft en de concurrentie hevig is, is een goede reclame van groot belang. Tot voorheen was het thema 'Mokolo se mokolo', dat (in de lands taal Lingala) wijst op de zeer oude ken nis en ervaring die men van het brou wen van Primus heeft. Onderzoek wees uit dat het grootste percentage van de Primusdrinkers ouder is dan 45 jaar. Om een wat jeugdiger doelgroep te bereiken is een geheel nieuwe recla mecampagne ontwikkeld. De briefing hiervoor werd bedacht en opgesteld door de afdelingen corporate marke ting en -advertising in Amsterdam, waarna reclamebureau Lintas in Parijs voor de uitvoering werd ingeschakeld. Nadat de nieuwe campagne in Zaïre was getest en goed bleek aan te slaan, begon in maart de radiocampagne. Sinds eind juni is de commercial ook op televisie en in de bioscoop te zien. Tegelijkertijd zijn op strategische pun ten langs de wegen borden met enorme affiches (met een afmeting van 3 bij 2,5 meter) neergezet. Ook het wagenpark van Bralima is inmiddels voorzien van dezelfde reclameboodschap. "Primus. Elle fait mousser la vie" luidt hierbij het thema, "Primus doet het leven bruisen". Ook in het Lingala wordt deze boodschap uitgedragen als Tri mus. Bisengo ya mokili'. Sprankelend is tevens de sfeer in de reclamefilm. Een veertien man sterke filmploeg uit Parijs heeft vijf dagen gefilmd om dit resultaat te verkrijgen. Zij filmde een n'ganda (een openlucht-café waar het grootste omzetpercentage wordt bereikt), een nachtclub en een groepje studenten. De opnamen tonen dat Pri mus het leven doet bruisen op verschil lende locaties en voor diverse mensen. Het swingende ritme van de bijbeho rende muziek ondersteunt deze beel den. De reclamespots worden zowel in het Frans -Zaïre is een Frans georiën teerd land- als in het Lingala en Swahili uitgezonden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 12