De vrolijkste manier om energie tebespaten. Warmtekrachtcentrale. De voordelen van wannte/kracht-koppeling HeeiUjk-helderHeinelien. Een poster met deze veelzeggende tekst werd na afloop aan alle aanwezigen in De Hooiberg uit gereikt Verwelkoming van minister Van Aardenne door ir. E.H. van Leeuwenenergiecoördinator van Heineken Nederland. De heer Van Leeuwen is de initiatiefnemer geweest van het warmteI krachtpro ject binnen Heineken en heeft bij de totstandkoming ervan een belangrijke rol gespeeld Het voordeel van een warmte /krachtcentrale is dat er minder verlies van energie optreedt. Dat klinkt heel erg simpel, maar is in wezen wel de kern van de zaak. In een warmte /krachtcentrale worden zoals de naam al aangeeft warmte (stoom) en kracht elektriciteit) gecombineerd opgewekt. En juist in die combi natie schuilt het voordeel. De elektriciteit die het openbare net levert, wordt opgewekt in centrales. Veelal met behulp van aardgas wordt daar stoom gemaakt die turbines in beweging zet. Die stoomturbines zijn gekoppeld aan generatoren die op hun beurt elektriciteit opwekken. De hete stoom die uit de turbine komt moet vervolgens eerst afgekoeld worden tot water (condenseren) om weer in de kringloop gebracht te worden. Vooral in die condensatie-fase gaat er veel energie verloren, als die warmte via het koelwater wordt afgevoerd. Het rendement bij deze vorm van energie-opwekking bedraagt maximaal veer tig procent. De warmte /krachtcentrale bij de brouwerij in Zoeterwoude heeft een aanzien lijk hoger energie-rendement (circa 78 procent) en dat komt vooral doordat warmte die anders verloren gaat, optimaal wordt gebruikt als proceswarmte. Drie gasturbines die met aardgas gestookt worden, vormen het hart van de cen trale. Die turbines wekken via generatoren elektriciteit op, maar tevens worden de hete gassen die uit de turbine komen gebruikt om stoom op te wekken. En die warmte wordt gebruikt voor o.a. de brouwketels, wasmachines en pasteuri- seer-apparaten. De koppeling van warmte en kracht leidt er dus toe dat er veel minder energie verloren gaat. Ofwel dat met aanzienlijk minder brandstof toch dezelfde hoeveelheden stoom en elektriciteit geproduceerd kunnen worden. OPENING W/KCENTRACE ectc ur ■odukt bier), drs.A.C. Helfrich (president-directeur dtht A.H. Heineken (voorzitterRaad van Bestuur 'eineken Nederland B. V. drs. A. O ostra. De heren Van Aardenne, Heineken en Oostra in een van de dubbeldeksbussen die de gasten naar het energiegebouw vervoerden Ter herinnering aan de opening kreeg de minister namens Shell en Heineken een miniatuurstoommachine aangeboden door de heer Oostra

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 11