Internationaal trefcentrum op Interbrau Brouwerij medewerkers uit onder meer Bolivia, Argentinië, Nieuw Zee land, Zaïre, Nigeria, Papoea-Nieuw Guinea, Spanje, Griekenland, Italië, Frankrijk en Nederland kwamen begin mei naar tentoonstellingsgebouw 'Münchener Messegesellschaft' in West-Duitsland. Daar vond namelijk Interbrau '85 plaats. Dit is de belang rijkste beurs ter wereld voor de dran kenindustrie en wordt tot op heden eenmaal in de zeven jaar gehouden. Hier presenteren zich alle leveranciers van machines en apparaten om dran ken te produceren. Vroeger stond deze tentoonstelling alleen in het teken van bier. Vandaar ook de naam Interbrau. Tegenwoordig echter zijn er ook leve ranciers die zich richten op de frisdran ken- en -in mindere mate- gedistilleerd- branches. Hoewel Interbrau '85 25 hal len van het beursgebouw in beslag nam, hoefden de internationale mede werkers van Heineken of met ons con cern geassocieerde brouwerijen elkaar niet mis te lopen. Hèt ontmoetings punt voor hen was namelijk 'het Heine ken trefcentrum'. Behalve een bruin café kende dit ook ruimten om rustig besprekingen te kunnen voeren met leveranciers. Het enthousiasme over deze stand was zo groot dat op de vol gende Interbrau wellicht weer een Hei neken trefcentrum zal worden gebouwd. De heren Kruidenier (HTB Zoeterwoude), Delizée (ElAguila, Spanje) en Daniel (Athenian Breweries, Griekenland) in gesprek. De heren Luthin en Roos van Heineken France luisteren aandachtig naar een zakelijke uiteenzetting. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 9