Alle ogen gericht op Mützig Klein maar fijn HlflHHIHBftffi Dit voorjaar werd het eerste bier op de markt gebracht, dat is gebrouwen in de nieuwe brouwerij van International Brasserie te Douala, een plaats in het Afrikaanse land Kameroen. Het bier dat op de markt kwam is Mützig bier dat in licentie wordt gebrouwen in Douala. Aan het einde van dit jaar zal tevens Amstel bier worden gebrouwen in deze brouwerijVoorlopig gaat alle aandacht even uit naar het promoten van Mützig. Een manier om de bevol king van Kameroen kennis te laten maken met dit biermerk, is via reclame op de televisie. Op de foto een opname voor zo'n commercial. Smaller dan voor ons gebruikelijk, is de omvang van het blikje Heineken bier dat naar Puerto Rico wordt geëx porteerd. Volgens wettelijk voorschrift bevat het geen 33 maar 28 centiliter en wordt het doorgaans aangeduid als het '10 fluid ounces' blikje. (Ter vergelij king: 33 cl komt overeen met 11,6 FL OZ, zoals ook op onze binnenlandse blikken staat aangegeven). Uiteraard heeft dit formaat blik flinke aanpassin gen gevergd aan de machine die de blikjes moet sluiten. Voor de Puerto Ricanen betekent dit niet de eerste kennismaking met ons bier, want al jarenlang is er Heineken in fles ver krijgbaar. Dit zal ook de meest gebrui kelijke verpakking blijven, omdat Hei neken in Puerto Rico bekend staat als Europees. En Europees en fles vor men hier de beste combinatie. De ver koop van Heineken bier is groot in dit land, waar vorig jaar de afzet zelfs ver dubbelde ondanks concurrentie van andere importmerken uit Europa en de Verenigde Staten. Na de V.S. is Puerto Rico voor Heineken de groot ste exportmarkt. Langer en smaller dan het ons bekende blikje, is het bierblik dat bestemd is voor Puerto Rico (rechts).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 8