Aardig afscheidscadeau voor pensionerende garagemedewerker Omdat de Bossche bottelarij wordt uitgebreid met een blikcolonne (waarover meer in een van de volgende nummers)moest de voor malige garagewerkplaats plaatsmaken voor een onderhoudswerkplaats Sinds enige tijd heeft Den Bosch een nieuwe garage met daaraan gekoppeld een mechanische wasplaats voor vrachtwagens. Hoewel de nieuwe accommodatie al in april in gebruik is genomen, was deze nog niet officieel geopend. Dat gebeurde op 14 mei, de dag ook dat garagegroepsleider L. A. van de Wiel wegens pensio nering een afscheidsreceptie op de brouwerij had. In verband met ziekte van de heer Van de Wiel was de opening enige tijd uitge steld. Hij was namelijk degene die de openings plechtigheid zou verrichten. Na een korte toespraak van de chef garage A.Th. de Rooy, deed hij dit ook door het doorknippen van een lint. De technische leider van dit project, ir. P.J.F. Burgert, benadrukte vervolgens in zijn toespraak dat de garage van alle technische gemak ken is voorzien. Vooral echter zijn ook de arbeids omstandigheden er prettig. Daarvoor zorgen onder meer een goed luchtverver- sings- en verwarmingssys teem. Het wagenpark dat gebruik zal maken van deze garage- werk- en wasplaats, bestaat uit pendelbussen, terminal- trekkers, vorkheftrucks en de, nu al 17 in getal, kelder bierwagens. De heer Van de Wiel opent de garage die voor de aardigheid naar hem en zijn chef, de heer De Rooy, is vernoemd. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 7