Portiersloge Amsterdam grondig verbouwd Telefoniste krijgt eigen voetpad J illinium ammmmm mi alHItniMMW j gxyggVxgyygxgyx De portiersloge van de brou werij in de Van der Helst- straat wordt geheel ver bouwd. Hiertoe is besloten omdat de portiersloge niet meer voldeed aangezien de taken van het bewakingsper soneel in de loop der jaren aanzienlijk zijn uitgebreid. Bovendien was de controle op het in- en uitgaande ver keer niet optimaalDat zal in de nieuwe situatie wel het geval zijn. De nieuwe loge wordt ruimer opgezet dan voorheen. Daardoor zullen ook de werkomstandighe den van het bewakingsperso neel aanmerkelijk worden verbeterd. De loge wordt voorts voorzien van moderne brand-detectie- apparatuur en inbraakbevei liging. Tevens kan de buiten poort voor medewerkers 's avonds en 's nachts vanuit de loge automatisch worden geopend. De toegang voor medewerkers en bezoekers naar het kantoor kan in de toekomst uitsluitend via de portiersruimte plaatsvinden. Voor bezoekers wordt een aparte wachtruimte gemaakt. Omstreeks half september zal de verbou wing gereed zijn. Op 2 mei werd in Zoeter- woude een nieuw voetpad geopend. Vorig jaar had de ondernemingsraad gevraagd een voetpad aan te leggen tussen de poortcontrole en de produktiegebouwen op het bedrijfsterrein. Daar door zou men niet langer over de druk bereden aan- en afvoerweg hoeven te lopen. Het voetpad draagt de naam van de indienster van het voorstel: Thérèse pad. Dat is de voornaam van mevrouw Van de Laar- Hagens, die werkzaam is als cheffin van de telefooncen trale. Op de foto een aantal ondernemingsraadleden en (respectievelijk links en rechts achter mevrouw Van de Laar) overlegvoorzitter A. Oostra en bedrijfsleider H. Kloek, in bewondering voor het naambordje dat zojuist is onthuld,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 6