Al veertien jaar top-rugby in Nederland Al veertien jaar achtereen organiseert Heineken in samenwerking met de Amsterdamse rugbyclub AAC de Heineken Sevens, een internationaal rugby-toernooi dat door z'n sfeer en unieke bezetting tot de topevenemen- ten van de wereld behoort. De liefhebbers van rugby weten de weg naar het Amsterdamse sportpark De Eendracht goed te vindenEn dat geldt niet alleen voor de Nederlandse fans. Ook de deelne mende buitenlandse teams brengen hun supporters mee. Duizenden omzomen de velden gedurende de twee wedstrijd-dagen waarop de allerbeste spelers van de wereld zijn te zien. de Heineken Sevens is uniek. Deels komt dat door de gelegenheidssamen stelling van de teams, deels door het kwalitatief hoge spelniveau dat wordt geëtaleerd en tenslotte ook door het bier. Rugbyers zijn topatleten in hart en nieren maar gaan een goed glas bier niet uit de weg. Dat blijkt al op de vrijdagavond voor het toernooi als alle teams en officials op de brouwerij in Amsterdam worden ontvangen. De honderden spelers uit Wales, Enge land, Schotland, Frankrijk, Italië, West-Duitsland en ook Nederland 'bestrijden' elkaar met liederen en laten zich het bier goed smaken. Topspelers uit het Verenigd Koninkrijk verklaren ieder jaar weer uit te zien naar de Heineken Sevens, dat dit jaar een record-inschrijving van zestig teams kende. Dat betekende meer dan honderdzestig wedstrijden gedu rende twee dagen. Een geweldige organisatie is daarvoor nodig, die AAC onder leiding van Eric Hardes ook dit jaar weer vlekkeloos liet verlopen. En het zijn niet alleen de spelers die graag naar Amsterdam komen. Ook de Britse scheidsrechters die in het vermaarde Vijflanden toernooi de touwtjes in handen hebben, waren in het Heineken Sevens toernooi actief. Bij het grote publiek is het nog niet goed doorgedrongen dat jaarlijks in Nederland rugby van het allerhoogste niveau is te bewonderen. Natuurlijk, de Nederlandse rugby-liefhebbers komen letterlijk allemaal naar de Heineken Sevens maar het evenement verdient eigenlijk meer publieke belangstelling dan de drie- tot vierdui zend bezoekers die er nu gemiddeld komen. Het Nieuws van de Dag sloeg de spijker op z'n kop: 'Op Sportpark De Eendracht geloof j e j e ogen niet als je twee dagen lang op zes velden de top uit Groot-Brittannië bezig ziet, of zoals een speler van het organiserende AAC het verwoordde: Op de televisie zie ik in de wintermaanden alle internationals in het Vijflandentoer- nooi spelen. Op de Heineken Sevens mag ik tegen ze spelen. Dat alleen al maakt ons toernooi tot een onvergete lijke gebeurtenis.' 7-a-side Normaal wordt rugby gespeeld met vijftientallen. Maar er is een variant van het spel die met zeventallen wordt gespeeld. De regels zijn hetzelfde, in dit 'Seven-a-side' rugby, de ontwikke ling van het spel is levendiger en sneller dan in het normale rugby. Voor deze formule kozen AAC en Heineken destijds bij de opzet van het toernooi dat ieder jaar rond half mei wordt verspeeld. Belangrijkste reden: de aantrekkingskracht op het publiek. Want trekken in het gewone rugby de zware jongens meestal letterlijk aan het langste eind, in Seven-a-side komt het aan op snelheid, lichtvoetigheid en balvaardigheid. Dat levert prachtige staaltjes van hoogstaand rugby op, hoge scores en een levendige wedstrijd van de eerste tot de laatste seconde Sfeer De sfeer tijdens en voorafgaande aan de Heineken Sevens is uniek. Deels komt dat door de gelegenheidssamen- Als dank voor hun goede leiding kregen de scheidsrechters een volgetapt koetsiers - glas. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 4