Brouwerij decor voor 'ramp' Op 25 april veranderde een gedeelte van het bedrijfster rein in Zoeterwoude in een decor voor een groot scheepse rampenoefening van het K.M.C. Dat is de afkorting van Korps Mobiele Colonnes, wat een 'sla pend' onderdeel is van de Koninklijke Landmacht. In tij den van oorlog èn vrede is het de organisatie die de bevol king hulp zal verlenen als zich een ramp voordoet. Omdat bij deze oefening zo'n groot aantal mensen (circa acht honderd) en voertuigen (ruim honderd) zou zijn betrokken, was gezocht naar een groot terrein met vele mogelijkheden. Dat werd het brouwe rijterrein van onze Zoeterwoudse ves tiging. Het verhaal voor deze dag luidde dat er 's ochtends heel vroeg een atoombom boven Londen was ont ploft. Langzaam drijft de wolk naar ons land. Ongeveer een uur later is er een bombardement boven Leiden, dat weer twee uur later wordt gevolgd door een explosie op de brouwerijDe bedrijfsbrandweer komt dan direct in actie en wordt al spoedig geassisteerd door de korpsen van de brandweer uit de regio. De slachtoffers zullen wor den vervoerd naar veiliger oorden door het K.M.C. En dat alles moet gebeurd zijn voordat de atoomwolk ons land bereikt. Terwijl in ontvangstgebouw De Hooi berggenodigden van het K.M.C. en de brandweer werden ontvangen en de generale staf van het K.M.C. uitleg gaf over de functie van de mobiele colon nes, lag het terrein buiten dik bezaaid met slachtoffers. Zo'n kwart van de 200 gewonden was lid van Lotus (Lan delijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers). Daardoor kwamen de meest enge verwondingen voor. Deze waren zeer realistisch geschminkt, gebaseerd op het draaiboek en de omgeving ter plaatse. De slachtoffers geloofden ook in hun rol. Vóórdat het K.M.C. in zicht kwam, lagen zij al geruime tijd op de onheilsplek. Af en toe wat lacherig en regelmatig opstaand vanwege het nare, koude weer en de miezerige regen, maar onmiddellijk serieus terug in hun rol als ze dachten dat er een dienstplich tige in de buurt was. De slachtoffers die door de Heineken E.H.B.O.'ers waren verbonden of op brancards inge snoerd lagen, wachtten wat verkleumd bij elkaar tot ze vervoerd zouden wor den naar een ziekenhuis. 'Haal een dokter', 'bel een ambulance' klinkt het kreunend en vertwijfeld als de foto graaf langs loopt. Maar nee, het spel Heineker 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 20