L J.M. Verbeek Belgische busoudste in Den Bosch Dagelijks rijdt een pendelbus tussen een aantal plaatsen in België en onze brouwerij in Den Bosch. Een van de Belgische pas sagiers die altijd in die bus zit, is de heer L. J.M.Verbeek. Maar hij is meer dan passagier: hij is ook 'busoudste'. In de brouwerij spelen zijn werkzaamhe den zich af in de verpakkingsafdeling van de bottelarij. Daar is hij bedie ningsman van colonne 7, de colonne waar voor binnenland en export wordt gedraaid. Zijn tweede functie is reserveoperator van de controleka mer. Is de echte operator vrij of ziek, dan neemt de heer Verbeek zijn taken over. "Als er storingen zijn, worden die telefonisch doorgegeven aan de con trolekamer. Ik meld dat aan een mon teur of elektricien. Ook moet ik opschrijven hoe laat een monteur begint met het verhelpen van de sto ring en op welk tijdstip hij er mee klaar is. Van al die gegevens stellen we dage lijks een rapport op. Uit dat overzicht kun je zien waar en wanneer storingen zijn opgetreden," vertelt de heer Ver beek. Lange nacht Als bedieningsman houdt de heer Ver beek toezicht op zijn deel van de colon ne. "Je kijkt naar de bedieningskast. Als er een storing is gaat er een lampje branden. Uit ervaring weet je precies wat het branden van elk lampje bete kent. Daardoor kun j e zo snel mogelij k die storing verhelpen, waardoor de band weer kan draaien." De heer Ver beek vertelt dat het werk soms erg saai is. "Bij de uitloop van de spoelmachine is het afwisselender dan bij de inloop van de machine. Vooral in de nacht dienst, kan het werk erg zwaar zijn, al moet je dan weinig werken. Of juist daardoor: de tijd schiet niet op." Ideeën In de tien jaar dat hij in de bottelarij werkt, heeft hij al diverse ideeën inge diend. Sommige zijn ook uitgevoerd, waarvoor een beloning volgde. "Als je altijd op dezelfde plaats werkt, sta je er misschien niet bij stil dat iets verbeterd zou kunnen worden. Wissel je vaak (als 'invaller' val ik ook in voor collega's die vrij zijn, of ziek), dan valt het eerder op. Het heeft er, denk ik, ook mee te maken hoeveel belangstelling je voor je werk hebt." Wellicht door zijn interesse in het werk, is de heer Verbeek ook gevraagd zitting te nemen in de bedrijfscommis- sie. Een commissie die niets te maken heeft met ondernemingsraad- of vak bondswerk. "Het is een soort werk overleg. Eenmaal per maand komen wij bijelkaar en dan vertelt de bedrijfs leider wat er voor plannen zijn voor de toekomst. Dan kun je ook zelf vragen stellen of vertellen wat je bezighoudt in je werk." Tevens is de heer Verbeek E.H.B.O.-'er voor de bottelarij. Het E.H.B.O.-diploma heeft hij al in 1952 behaald, toen hij bij de commando's zijn militaire diensttijd vervulde. Om het diploma te verlengen, dient een EH.BO'er in België jaarlij ks zestien uur op herhaling te komen. "Bij ons krijg je dan ambulancedienst in het weekend. Zo hebben ze ook in het weekend altijd genoeg mensen op de ambulanceDat vind ik wel een schone zaak." Busoudste Is het werk afgelopen, dan stapt de heer Verbeek met nog circa veertig col lega's in de touringcar die hen naar hun woonplaats zal brengen. Via Tilburg, Goirle, Poppel, Weelde en Ravels rijdt de bus richting Turnhout. Niet echter voordat de heer Verbeek aan de chauf feur heeft gemeld dat ieder die er zijn moet, ook aanwezig is. Daarom moet hij als 'busoudste' nauwkeurig op de hoogte zijn van ziekmeldingen, vrije dagen of andere omstandigheden waar door geen gebruik van de bus wordt gemaakt. Niet alleen dat de bus niet onnodig hoeft te wachten, maar ook de woonplaats hoeft in zo'n geval niet te worden aangedaan, tenzij er natuurlijk collega's in dezelfde plaats wonen. Het zelfde speelt zich in omgekeerde volg orde af bij de heenreis naar de Bossche brouwerij. Een andere functie, die uit zijn busoudsteschap voortvloeit, is dat de heer Verbeek eenmaal per maand voor de inzittenden van de bus de per- soneelsdrank bestelt. Dat wordt name lijk niet over de grens meegenomen maar door een Belgische agent aan huis bezorgd. De bekende groene exportflesjes worden daarom ook wel 'Belgiëbier' genoemd als ze worden afgevuld op de colonne waar de heer Verbeek het toezicht houdt. Zo wordt hij thuis op aangename wijze aan zijn werk herinnerd. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 19