Een simpel apparaatje voor een nog perfecter glas bier Amsterdam-promotie vanuit De Kuiperij Wie een kwaliteitsprodukt maakt, wil ook dat dat produkt overeenkomstig die kwaliteit wordt gepresen teerd aan de consument. Daarom besteedt Heineken veel zorg aan de bierverzor ging bij de horecabedrijven. Door voorlichting te geven, maar ook daadwerkelijk met bijvoorbeeld de Horeca Tap Service. Binnenkort zult u in de horecabedrijven een apparaatje kunnen zien dat de klant een nog beter tapbiertje verzekert: de zogenoemde naspoelen Deze naspoeler is ontwik keld door onze Centraal Commercieel Technische Dienst, in samenwerking met de fabrikant. Door een glas ondersteboven op de naspoeler te drukken, spuit een straal leidingwater krachtig in het glas. Dat water spoelt het glas nog eens extra na. Daardoor hecht de schuimkraag beter aan het glas. Nadat vorig jaar honderdvijftig naspoe- lers in evenzovele horecabe drijven zijn getest, waren de reacties enthousiast. Daarom zullen deze naspoe- lers komende maand lande lijk worden verkocht, zowel in 2- als in 1-armige uitvoe ring. Op de foto de heer P. Kronenberg van de werkgroep rechtsin gesprek met de heer R. Bal, hoofd Sportzaken van de gemeente Amsterdam. De Stichting Olympische Spelen Amster dam 1992 is druk bezig om Amsterdam zodanig te promoten dat onze hoofdstad door het Internationaal Olympisch Comité wordt aangewezen als kandidaat voor de Spelen in 1992. Om de pers op de hoogte te houden van alle ontwikkelin gen, organiseert de Werkgroep Amster dam iedere maand een 'vragenuurtje' met vertegenwoordigers van de media. Deze persbijeenkomsten worden gehouden in ontvangstruimte De Kuiperij van onze Amsterdamse brouwerij 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 15