PROGRAMMA Vakanties zullen ongetwijfeld aangepast zijn, of opzij gezet worden voor de manifestatie Sail'85 Amsterdam die gaat plaatsvinden in de periode van 1 tot 6 augustus. Het is dan ook een ongekend nautisch evenement dat de laatste maal, in 1980, ruim twee miljoen bezoekers op de been bracht. Een aantal waar de organisatie ook dit jaar op rekent. Sailbrugge Binnendoor is het eer ste evenement in het kader van Sail '85. Klippers, aken, tjalken en skutjses gaan onder meer op 16 juli van start op het Nieuwe Meer in Amsterdam. Via Dordrecht en Gent vaart men naar Brugge, waar op 27 juli het startsein wordt gege ven voor de terugreis naar Amster dam. De prijsuitreiking vindt daar plaats op 31 juli. 31 juli is ook de datum waarop bij het Amsterdamse Havengebouw de Nederlandse en Engelse platbo dems worden verwacht, die de 28e vanuit Londen vertrekken. De prijsuitreiking op 31 juli van deze wedstrijd is tevens de officiële ope ning van Sail Amsterdam. Vuur werk in de avonduren zal dit onder strepen. Onder de naam Parade of Sail vindt 1 augustus de feestelijke intocht plaats van alle deelnemende schepen. Voor 2 augustus staat onder meer de Pieremachocheltocht op het programma. De start ervan is om 17.00 uur bij het Westerdok in Amsterdam. 3 augustus wordt een varend bloe mencorsogehouden, dat omstreeks het middaguur wordt verwacht bij het IJ. Ook is er een scheepsmodellenwedstrijden een parade van hollandse zeilschepen. Dinsdag 6 augustus tenslotte is de laatste, maar zeker niet minst aan trekkelijke dag van Sail Amster dam '85. Alle schepen zijn nog een maal in volle glorie te bewonderen wanneer zij afvaren naar hun plaats van herkomst. Voor wie exact wil weten wat er gebeurt tijdens Sail Amsterdam, is in alle postkantoren in ons land een uitgebreid programmaboek te koop. Maar wat wil men, niet minder dan 1.000 zeilschepen met een totale bemanning van naar schatting 10.000 personen 'stomen' straks op naar de Amsterdamse IJha- ven waar alles zich gaat afspelen. Een deel van die vloot doet dat in wedstrijd- vorm, met startplaatsen in Zuid-Ame rika, Chatham en Londen. Het zijn trouwens veel schepen van buiten landse nationaliteit, zo'n dertig ver schillende nationaliteiten, die aan Sail'85 deelnemen. Daaronder bevin den zich de meest uiteenlopende soor ten. Van kleine zeiljachten tot botters, brikken, schoeners en klippers. En vanzelfsprekend de letterlijk en figuur lijk grote publiekstrekkers: de kolos sale viermasters. Al dat fraais ligt beslist niet al die tijd passief langs de kades. Er zijn tal van parades en dergelijke georganiseerd om al die schepen met bollende zeilen in actie te zien. Vanaf de kades rondom de IJhaven - voor die gelegenheid geheel autovrij gemaakt - is dat alles goed te volgen, en op die kades vinden ook tal van evenementen plaats, zoals kermis en allerlei muzikale attracties. Met een consumptie in de hand wordt zoiets nog gezelliger, en voor Sail'85 betekent dat met een consumptie uit het assortiment van Heineken in de hand. Want voor het gehele terrein geldt dat er enkel Heineken produkten worden geschonken. De Verenigde Drankenhandel-Veraar B.V. in Hoofddorp heeft er inmiddels ervaring mee. Weet wat het betekent om voor zo'n grote schare bezoekers bier en frisdrank aan te leveren aan de exploitanten die op het terrein voor de verkoop zorgen. Tijdens Sail'80 wer den bijvoorbeeld honderden fusten bier leeggetapt en gingen er duizenden trays blikbier en frisdrank van de hand. Vooral de tijdige en effectieve bevoor rading vraagt veel voorbereiding en zorg. Ook al omdat het evenement zich tijdens de vakantie afspeelt en bovendien in een periode waarin ook nog eens veel andere evenementen zoals kermissen en braderiën worden gehouden. Daar komt ook nog bij dat overdag drommen mensen de auto vrije kades bevolken. In de nachtelijke uren volgeladen koelwagens en perma nent op het Sail-terrein gestationeerde heftrucks bewijzen goede diensten bij zo'n happening als Sail. De exploitaties op de kades, waar de afdeling reclameservice van Heineken de inrichting van de buffetten en de ver dere aankleding verzorgt, werken met bier en fris in blikverpakking. Waar wel met tapbier wordt gewerkt is in een grote loods op het terrein, waar een kelderbierwagen wordt geplaatst. Van zelfsprekend zal een zo grootse mani festatie als deze ook merkbaar zijn in de horecagelegenheden in de directe omgeving van de IJhaven. Dat het publiek al snel van Sail is gaan houden (na 1975 en 1980 wordt dit de derde maal) blijkt -meer nog dan via de sticker met de speelse tekst 'love for Sail'- uit de enquête die in 1980 na afloop van het spektakelstuk werd gehouden onder de bezoekers. Alle ondervraagden spraken zich unaniem uit voor een herhaling. Zij allen heb ben weliswaar vijf jaar geduld moeten hebben, maar dat wachten wordt straks in augustus ongetwijfeld weer beloond met een boeiend schouwspel. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 13