Humeur De ontvangst bij de volgende klant is veelbelovend. De eigenaar van een kleine supermarkt reageert meteen met een kwinkslag als Jeannette hem herinnert aan een eerdere ontmoeting. "Ja, dat weet ik nog" zegt hij: .mooie vrouwen vergeet ik immers nooit." Meer aardigheden heeft de man in kwestie echter niet in huis; integendeel zelfs want na die ene aardige opmerking vervalt hij in een zuurpruimerij van het zuiverste water. Met nurkse antwoorden op beleefd gestelde vragen. De goedkeurende blik van Jeannette in het winkelschap, waar de blikjes en flesjes Heineken keurig op ooghoogte staan uitgestald kan daar niets aan veranderen. Hele maal niet wanneer Jeannette een 50 cl fles uit het schap pakt en constateert dat de datum vermeld onder 'tenminste houdbaar tot' net is overschreden. De man bromt iets over z'n leverancier en stamelt nog een onduidelijk antwoord als Jeannette hem zegt dat ze die leverancier hierover gaat rapporteren. Zaken doen onder die omstandighe den gaat uiterst moeizaam. Voorzichtig probeert Jeannette de man warm te laten lopen voor een experiment in zij n winkel met Amstel in mono-verpak king, maar daar wil hij niets van weten En om aan te geven dat voor hem het bezoek lang genoeg heeft geduurd, loopt hij plotsklaps - het gesprek is dan nog gaande - naar zijn groente-afde ling. Een duidelijk voorbeeld van iemand die met het verkeerde been uit bed is gestapt, zoals ook al bleek toen zijn vrouw hem even eerder vroeg de deur open te houden voor een klant met een kinderwagen. Dat gebeurde met een houding die zich uitstekend leent om al je klanten naar de concur rentie te jagen, ook al is die tweemaal zo duur. Niettemin ziet Jeannette kans haar goede humeur en vriendelijkheid te bewaren. En we vertrekken dan ook niet eerder dan nadat Jeannette in 's mans winkeltje nog een fraai recla mebord aan de tl-buis heeft gehangen met daarop meer dan levensgrote glazen Heineken bier en de tekst: 'Niks vergeten?'. Voor de winkelier in elk geval iets om eens goed over na te denken. Omgaan met mensen Weer in de auto komt het gesprek vanzelf op mensen en hun nukken en grillen. Maar juist het omgaan met mensen is wat Jeannette het meest aanspreekt in haar werk. "En dan merk je vaak dat bijvoorbeeld het weer een sterke invloed heeft op het gedrag van mensen. Bij slecht weer loop je automatisch veel mensen met lange gezichten tegen het lijf." En de uitda ging voor Jeannette is om ook onder die wat moeilijkere omstandigheden een goed en zakelijk gesprek op te zetten. De boze bui van de winkel-eige naar kan die dag overigens onmogelijk aan het weer te wijten zijn, want het was uitgerekend deze dag vroeg in april dat de lente zich voor de eerste maal manifesteerde. Dat wordt nog eens duidelijk bij het binnenrijden van het schilderachtige dorpje JÏattem, waar het iele zonlicht de Kerkstraat een gezellig aanzien geeft. In diezelfde Kerkstraat staat de deur van slijterij La Hotte uitnodigend open, en wie naar binnen kijkt ziet meteen de Heineken thuistap staan. Dat past geheel in het kader van het bezoek van Jeannette want voor die thuistap - Jeannette: "Dat is echt een klasse produkt!" - moet door slijter Van Elburg nog een bruikleen-contract getekend worden. De heer Van Elburg blijkt echter drukdoende te zijn met het opzetten van een importbedrijf voor wijn, en verblijft om die reden elders. Maar geen nood, mevrouw Van Elburg kan de zaken uitstekend waarnemen en is ook van alles op de hoogte. Vermeldenswaardig is verder dat zij haast nog enthousiaster over die thuistap is dan Jeannette, die haar dan ook nog weinig meer te vertellen heeft Het contract wordt getekend, een stapel folders over de thuistap wordt afgegeven en om de consumenten op het bestaan van die tap te attenderen wordt er nog een sticker op het raam geplakt. Bij dat laatste karweitje blijkt weer hoe doortastend een vertegen woordiger te werk moet gaan. Het is immers een kleine moeite om die sticker af te geven, maar dat gebeurt niet. Om er van verzekerd te zijn dat het zelfklevende stukje vinyl een opvallende plaats krijgt, zorgt Jean nette er voor dat ze zelf kan bepalen waar ze die sticker aanbrengt. En zonder drammerigheid weet ze het zó te spelen dat haar gesprekspartner daar ook geen enkele moeite mee heeft. Zowel tijdens de opleiding als bij vervolgcursussen wordt gewerkt aan die 'technieken'. Lerares De autorit van Hattem naar Meppel, waar een klacht van een consument behandeld moet worden, en de lunch aan de stamtafel in herberg De Halve Stuiver in Meppel bieden gelegenheid om enkele persoonlijke gegevens van Jeannette te boekstaven. Ze is geboren en getogen in de kop van Overijssel en altijd verankerd gebleven in het noordoostelijke deel van ons land. In Groningen volgde ze een studie voor lerares textiele werkvor men, maar in die richting kon ze geen emplooi vinden. Vervolgens ging ze aan de slag als secretaresse, waaraan een einde kwam toen ze met haar man naar Emmen verhuisde. Daar vond ze pas echt haar draai in een commerciële functie -"Ik kom nu eenmaal uit een zakengezin, wij hadden thuis een kledingzaak." - bij een handel in bouwmaterialen. Sanitair, tegels, keukens en open haarden vormden de handelswaar in de showroom waar vee) aannemers en een enkele keer ook particulieren hun inkopen kwamen doen. Een typische mannenwereld maar Jeannette had er geen probleem mee daarin te functioneren. Als de teruggang in de bouw grote vormen gaat aannemen, besluit ze uit te zien naar een andere baan. En reageert prompt als Heineken in 1980 in een advertentie vraagt om een vertegen woordiger (M/V) voor thuisverbruik. 'Mannenclub' Tot dan toe nog een 'mannenclub', die vertegenwoordigers, zoals ook bleek toen Jeannette bij haar sollicitatie plaats moest nemen tegenover drie heren in stemmig zwart. Het gesprek verliep echter goed ("U kunt het werk lichamelijk wel aan? Dat komt dan goed uit want we hebben hier nog een vrachtwagen die gelost moet worden en in het eerste nummer van Vers van 't Vat van 1981 werd Jeannette als eerste Ook het behandelen van consumenten-klachten - in dit geval aan fles met een beschadigde flessemond - behoort tot Jeannette s werk "Dat is echt handel hoor" aldus Jeannette over de rij dende winkeliers Géén vast onderdeel van het werk; een aanrijding in Meppel 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 9