Eerste Elan Prijs naarp Terwijl de heer Oostra rechts) het juryrapport voorleest, toont de heer Elfrink de zojuist ontvangen Heineken Elan Prijs. Dit beeldje is, net als 'Pieter Pils', gemaakt door mevrouw A de'Liguori Carino-Van Kooten. Zie ook pagina 5. De directie van Heineken Nederland B.V. heeft een nieuw fenomeen in het leven geroepen: De Heineken Elan Prijs. Deze prijs, een bronzen beeldje van een man-met-bierglas werd voor het eerst uitgereikt op woensdag 3 april jongstle den. In de Koperen Ketel te Zoeterwoude overhandigde algemeen directeur A. Oostra de eerste replica van de Heineken Elan Prijs aan het hoofd Public Relations van Heineken Nederland, R.G.H. Elfrink. Het juryrapport sprak van "de inzet, het enthousiasme en de perfectie waarmee de persconferentie werd voor bereid en uitgevoerd". Gedoeld werd op de pers conferentie van 8 maart jongstleden waarbij de nieuwe 30 centiliter bierfles en het nieuwe krat werden geïntroduceerd. De heer Elfrink ontving de prijs als coördinator van de groep die zich met de voorbereiding en uitvoering van de persconfe rentie bezig hield. In zijn dankwoord suggereerde hij het beeldje 'Daan Dyna miek' te noemen en sprak hij de hoop uit dat velen na hem de prijs in ontvangst mogen nemen omdat dan zal blij ken dat veel werkzaamheden met veel elan en dynamiek worden uitgevoerd. De Directie Bier wil steeds de Elan Prijs uitreiken aan een persoon of groep van personen binnen de Heine ken organisatie die op bij zondere manier een taak heeft uitgeoefend. Criteria zijn verder de voortvarend heid, creativiteit en het elan waarmee een project wordt aangepakt en uitgevoerd. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 7