i ^jferfos ëdü^;'- rt?v^r-* -4^yTc^r^r^ G<~7?'^ y %sÈÈ^S:^jrhl7iK Ip^gïlpp^.^ O »-3 O Zoek de 7 verschillen f% ëf-1 i^iïJ^ï 0 y CD »"3 CD CD :fC'p\Ty f "v^""njr *- v I X-,>ü- ~~^pr^ I 4~!»-»^.a^i-.c- Y"vo v&p«c*a-4-«f ""i/i t, ►1 'i> -% v^r-' x C./IY>^/.^c f/;7„.;cSo>,_^: r^dyJ^'^^± rj>~J.fy"-'%: ~~d~^--2^7 ■j* r- v. - N Vöft cie heer H. Meyer, werkzaam bij de verkoopbinnendienst thuis- verbruik Fris van Vrnmona, ont vingen wij het volgende stukje. In de rechterlijke archieven van Schijndel R 68 komt de volgende weddenschap voor, waarbij bier een belangrijke rol speelt. Vrij ver taald, staat er als volgt. "Op heden de elfde dag van de nwand april 1631 zijn verschenen voor Schepenen onderschreven: Claes Peeters van Griensven secretaris en Gijsbert bartholo- meus Rijcharts en zijn aangegaan met Peeter Claes Peeter Buscus een zeker 'contract ende weddin- ge' als hierna omschreven; Indien de voornoemde Peeter Cleasz. (Buscus) is bruidegom vanaf heden over een eerstkomend jaar, zullen voornoemde Cleas Peeters en Gijsbert Bartholomeusz gehouden zijn te betalen een half tonne bier ten bedrage van 3 gul den, 11 stuivers. en indien de voom. niet is bruidegom op de voornoemde dag, dan zal hij gehouden zijn een hele ton bier te restitueren aan de twee andere 'wedders'. CTG> CD CO

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 43