4 Puzzel Voor de kinderen Oplossingen Woordgroeier Waar werkt hij? 'tl; i v r.vt ua 9 i_ kVjT.V. |T.SV4. Elk woord bestaat uit de letters van het voorgaande woord plus 1. Hieronder volgen de omschrijvingen. 1. klinker 2. voegwoord 3. keurig 4. verwend kind 5. vogel 6. delfstoffen 7. runderen 8. bestuurder Hoe> De man op de tekening werkt in een. Als je wilt weten waar hij werkt, moet je de letters, die op de boomstammen staan, in de juiste volgorde achter elkaar zet ten. Je pakt eerst de letter op de dunste boomstam, dan de letter op de een na dunste boomstam, enz. Als je de letters op deze manier achter ëlkaar hebt gezet, weet je, waar de man ergens werkt. 30 Oplossing Cryptogram vrije stijl S L T RA 0 VOO M VR E R S T N VER L K L O 1 KNO G K KB IPPERTJES N AA E DDRAA I E R E K K RGE S P REK K T A R S OUWENTONGEN P A D S E O J C LIES EMH EBBEND P T A O R KEER BROMMER OR B LI P ROERLOOS S AL O J TS TRAP PEER U E A KILLER Oplossing waar werkt hij? ^puqEjpqnayq Oplossing 7 verschillen •sjqoai uRuuasMpuRjq spuapiuq uipq ubb uisiy ijrei -§UEA tapuo joop pui )doO[ ufjl 3J.1RM2 •9 !jnop3§BJB§ ucAoq jauiunqq -g is5(uq UEiujooMpuBjq opuapiuq tupq do douq ouiojq3 -p ïsquq ubujjoom -puBjq 3puo[Qiui( jsuiuinuSojj ïsquq UBLUJ33MpUEjq apUBBJS uba puBq -Joquq op ui diuBq "i !squq ubuijasm -puBjq apuBBjs uipq do ui33[qurq 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 42