Zeg het meibloemen In het voorjaar zijn de bloemencorso's in de bollenstre ken befaamd. Plaatsen waar van oudsher altijd fraai opgetuigde praalwagens zijn te zien, zijn Hillegom en Lisse. Dit jaar reed ook de Heineken spanwagen mee in de optocht. Voor deze gelegenheid voorzien van een aan gepast uiterlijk. Zowel het Heineken logo (het bekende vignet van het bierviltje) als de woorden 'Heineken Bier' bovenop de spankar waren namelijk geheel uitgevoerd een bloemmozaïek van hyacinthen. Op de foto de fraaie achterzijde van de bierwagen op het traject tussen Hillegom en Lisse. Shires stelen de show Bij de internationale menwedstrijden in Deurne was één (natuur)element duidelijk aanwezig: regen. Niet zomaar een buitje, maar een hoospartij die het gehele weekend duurde. Mede daardoor hadden de deelne mers en hun vierspannen het zwaar op het terrein van het Nederlands Hippisch Centrum. Op sommige plaat sen stonden de paarden zelfs tot aan hun knieën in de modder. Onze landgenoot Tjeerd Velstra, vorig jaar als wereldkampioen onttroond, bleek de drie onderdelen dressuur, behendigheid en de marathon er het best afge bracht te hebben. Hij was ook degene die zijn mara thonwagen uitleende aan onze koetsiers. Eigenlijk was het de bedoeling dat alle zes Shires, aangespannen voor de Heineken spanwagen, in actie zouden komen bij de behendigheidsproeven. Buiten mededinging overi gens. Al snel bleek echter dat de spanwagen veel te zwaar was en tot aan zijn assen weg zou zak ken op de modderige bodem. Om de Shires-show niet geheel in het water te laten vallen, was Velstra bereid zijn marathonwagen uit te lenen, zodat de Heineken ploeg - weliswaar in vierspan omdat de boom van de wagen niet lang genoeg is voor zes paarden - toch kon laten zien waartoe men in staat was. Heel goed baanden de Shires zich een weg om de uitgezette kegels, zonder dit vooraf te hebben kunnen oefenen. Een andere geplande Heineken actie ging echter niet door vanwege de regen. Voor de beste presentatie bij de pony's was namelijk een prijs beschikbaar gesteld. Omdat het ondoenlijk was de pony's en hun berijders lang in de regen stil te laten staan voor een jurering, werd dit onderdeel afgelast. Wel duidelijk aanwezig waren de spandoeken bij hindernis 2, de 'Heineken-hindernis', die werd gevormd door een aantal bomen waartussen door de vier spanrijders hun paarden moesten mennen 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 41