Het tienjarig bestaan van de vestiging Zoeter woude (zie ook de volgende pagina) bete kent ook een jubileum voor de glazenwassers Simon van Duyn (36) en zijn compag non Hans de Bruin (37). In 1975 werd hun bedrijf Ultra via Cemsto ingeschakeld voor het lappen van alle ramen van het toen nog uit twee vleugels bestaande net in gebruikgenomen kantoor gebouw. Dat gebeurde aan vankelijk in de avonduren. Nu, tien jaar later, is het tweetal tot een bekende dagelijkse verschijning geworden voor zowel de kan toor- als de produktiemede- werkers in Zoeterwoude. Het zemen - binnen en bui ten - van alle ramen ("Hoe veel ramen het zijn? Geen idee, we hebben ze nooit geteld.") van het kantoorge bouw kost hen een maand werk. In twee weken tijd wordt al het glaswerk van de brouwerij gezeemd. En zo zijn ze het gehele jaar door bezig bij hun grootste klant. Simon en Hans kennen inmiddels het gehele com plex op hun duimpje, en maar weinigen zullen net als zij alle kamers van binnen bezichtigd hebben. De door hun 'collega-glazenwasser' Harry Vermeegen populair geworden kreet 'Kopje kof fie, glazenwasser?' hebben ze daarbij nu wel tot verve lens toe gehoord. Deson danks maakt het tweetal genoeg mee om smakelijk over te vertellen. Veel schik hebben ze als ze vanuit hun bak aan de gevel een mede werker kunnen betrappen die achter z'n bureau in slaap is gedommeld, want ook dat schijnt te gebeuren. En nu nog kunnen ze lachen om die meneer - "Nee, we noemen geen namen" - die net bezig was z'n kunstgebit schoon te maken, toen de glazenwas sers met hun bak ineens voor z'n raam opdoken. Pardoes propte de man zijn gebit ondersteboven in zijn mond. En moest met een pijnlijk verwrongen gezicht lijdzaam toezien hoe Simon en Hans tergend langzaam, met rood- aangelopen hoofden van ingehouden pret, hun werk deden. Al die tijd durfde de man geen spier te bewegen. Hangend voor het raam gaat niets hen onopgemerkt voor bij Verhuizingen, overplaat singen en promoties zijn voor hen duidelijk zichtbaar. "Dat zie je meteen, als iemand is verhuisd naar een kamer met tapijt." Behalve voor het glazenwassen zijn Hans en Simon in de loop der jaren ook herhaaldelijk ingeschakeld voor verhuizin gen in Zoeterwoude. En ooit stonden ze op vrijdagavond tezamen met een directeur een brand op het dak van het kantoorgebouw te blussen. Vrijdag schijnt toch een bij zondere dag voor hen te zijn als we afgaan op een laatste anekdote van de jubilerende glazenwassers: "Werden we op vrijdagavond ineens opgetrommeld omdat meneer Heineken de vol gende dag zou komen. Moesten we de route die hij door het gebouw zou volgen glanzend schoonmaken. Wij tot laat in de avond druk bezig geweest. Komen we hier op maandag, blijkt dat hij die zaterdag een andere ingang en dus ook een ande re route heeft genomen!" 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 3