P. Pulles Drs. J.A. Klomp E.J. Doomemik if! if® Den Bosch- Op 22 maart werd de heer Pulles met jF ™J zijn vrouw en kinderen ontvangen op het kantoor iffia laP te Den Bosch. In aanwezigheid van onder meer de heer Folmer reikte de heer Duynstee de speld officieel uit aan de jubilerende horecavertegenwoordiger. In de Cam- briuskelder opende de heer Bosch de rij van sprekers door in vogelvlucht de loopbaan van de heer Pulles te schetsen en op originele wijze enige fraaie cadeaus te overhandigen namens alle medewerkers van het horecagebied Midden- Brabant. Daarna was het de beurt aan de heer Duynstee, die de heer en mevrouw Pulles een geschenk overhandigde in de vorm van een fotoboek van 's-Hertogenbosch alsmede een LP van de alom bekende carnavalsvereniging De Kik- vorschen. De heer Van Hilte memoreerde als laatste spre ker enige 'ondeugende' zaken uit de Limburgse periode van de heer Pulles. Als blijk van waardering voor de samenwer king, nodigde hij het echtpaar namens het horecagebied Limburg uit voor een weekend Limburg. Tenslotte dankte de jubilaris op zeer treffende wijze alle gasten voor de steun die hij in de afgelopen jaren van velen van hen heeft mogen ontvangen. De receptie mondde daarna uit in een gezellig samenzijn. Dit werd nog extra opgevrolijkt door de komst van het carnavalsorkest van de sociëteit Orthinon. rtj™ Amsterdam- 25 jaar en tien dagen geleden was het ™J dat drs. J.A. Klomp als directeur van de afdeling Ito IsP Economische Zaken/Financiën in dienst trad, toen op 25 maart j.l. een receptie werd gehouden ter gelegen heid van zijn jubileum. Voorafgaand aan de receptie was de heer Klomp samen met zijn echtgenote, moeder en drie dochters, ontvangen door de heren Van de Vijver, Beks, Van Rosmalen en mevrouw Ketting. Tijdens deze bijeen komst kreeg de heer Klomp de jubileumspeld en de bijbe horende enveloppe overhandigd door de heer Van de Vij ver. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar ontvangst ruimte De Kuiperij, waar toespraken werden gehouden door achtereenvolgens de heren Beks en Van Rosmalen. Daarbij ging de heer Van Rosmalen uiteraard even in op het feit dat de heer Klomp, voorheen directeur Economische Zaken, hem -in verband met zijn pensionering- opvolgt als directeur Concern Sociale Zaken. Tot slot kreeg de heer Klomp als cadeau een tuinbank met twee stoelen en een parasol aangeboden door mevrouw Douma en de heer Beks. Hierna werd de receptie nog geruime tijd op geani meerde wijze voortgezet. tfï 1™ Den Bosch- Op 25 april was de heer Doomemik 25 gp g jaar in dienst en daarom werd hij op deze dag offi- iiHH ÜhP cieel met zijn echtgenote ontvangen door de heer Scheltema. In een overvolle Cambrinuskelder memo reerde de heer Steenbakkers vervolgens hoe goed de start van de loopbaan van de heer Doomemik was verlopen. Hij vertelde voorts dat hij de opdrachten die hij als timmerman kreeg altijd stipt en probleemloos uitvoerde. De doe-het- zelvers kunnen altijd bij hem terecht en als het nodig is doet hij het zelfs voor. In al die 25 jaar is hij nog nooit te laat op zijn werk verschenen en de timmermanswerkplaats ziet er steeds ordentelijk uit, want hij beschouwt deze als zijn eigen werkplaats. Ook collegialiteit staat hoog in zijn vaan del geschreven. Om recht te zetten dat zijn collega's altijd zijn Engelse drop uit zijn kast halen, werd onder grote hila riteit een kruiwagen vol Engelse drop binnengereden. Tot slot sprak de heer Steenbakkers de hoop uit de jubilaris nog lange tijd in de bouwkundige werkplaats aan het werk te zien en overhandigde hem namens de afdeling diverse cadeaus. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 37