HBM nog niet aan pensioen toe Rondleiders in Heineken-blauw 65 jaar bestaat dit jaar de Amsterdamse voetbalclub HBM. En dat was alle reden om een feestje te organise ren. Dit feest vond plaats in het HBM-clubhuis in de Quellijnstraat, boven de stal len van de Heineken paar den. Daarbij waren niet alleen leden en donateurs aanwezig maar ook bestuurs leden van zusterverenigin gen als biljart- en klaverjas- clubs. Voordat allen zich konden vermaken op de muziek van tweemansforma tie De Miksers, vonden nog enige officiële zaken plaats. Allereerst werd het ere-voor zitterschap van de heer P. van Dam op deze avond officieel bekrachtigd met de overhandiging van een speld je. Een zilveren bord ging vervolgens naar de spelers P. van Putte, J. Tan A Kiam en B. Koopman omdat zij allen 250 wedstrijden op hun naam hadden staan. Al enige jaren wordt in een aantal plaatsen in ons land een hockeycompetitie gespeeld tussen bedrijfself- tallen. Sinds vorig jaar is de Leidse Mixed Hockeyclub in Oegstgeest ook een club waar eens in de drie weken een sportieve ontmoeting plaatsvindt tussen hockeyers van acht bedrijfselftallen. Een van die acht speelt onder de naam 'Heineken' hoewel het geen Heineken- medewerkers zijn die in de bekende blauwe poloshirts het veld van de Leidse betre den. Dit team wordt name lijk gevormd door studenten die in Zoeterwoude de rond leidingen door de brouwerij geven. De wedstrijden die zijn gespeeld tot op het moment dat we dit schrijven, zijn goed verlopen voor onze rondleiders. Na zeven wed strijden bekleedden ze de eerste plaats op de ranglijst. Om te zien of ze zich kunnen meten met het échte Heine ken hockey-team, vond op 20 mei een wedstrijd plaats tussen beide elftallen. Op het moment van schrijven was de uitslag hiervan nog niet bekend. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 35