Whitbread door Heineken verslagen De Kletsers in actie Voetbalvereniging FC Hei neken uit Den Bosch kreeg 16 maart bezoek van een Whitbread-elftal uit Enge land. Toen om half twaalf 's ochtends bedrijfsleider C. Scheltema de aftrap had ver richt, kon de wedstrijd begin nen. Nadat aanvankelijk het Heineken-elftal de sterkste was, kwamen de Engelse gasten door onoplettend heid van de Bossche achter hoede na ongeveer tien minuten op voorsprong. Ver volgens wisten beide teams beurtelings te scoren, zodat de ruststand 2-3 was voor Whitbread. Ook in de tweede helft ging het spel leuk op en neer met kansen aan beide zijden. Totdat de Bossche ploeg zoveel over wicht op het spel kreeg dat de doelpunten alleen nog in het Engelse doel vielen. 6-3 was dan ook de eindstand. Na afloop liet de heer AP. H van Heeringen (area marke ting manager Europa) de wedstrijd nog eens de revue passeren. Hij was van mening dat de gasten in het nadeel waren geweest omdat ze - door hun reis per nacht boot - te weinig rust hadden gehad. Toch had het beste elftal gewonnen. Dit ondanks het leeftijdsverschil dat de Heineken-ploeg par ten had gespeeld. Als herin nering bood hij vervolgens alle Whitbreadspelers een Heineken-stropdas aan. Daarna dankte hij de bedrijfsleiding van Den Bosch en het bestuur van de voetbalvereniging voor de goed verzorgde dag. De heer P.M. Sandell van Whitbread had eveneens niets dan lof over deze dag. Een geza menlijke Brabantse koffieta fel besloot deze sportieve ontmoeting, voordat het Whitbread-team naar België reisde om daar aan te treden tegen eveneens een brouwe rij-elftal. In de kantine 't Kletske van onze drankenhandel Vul- linghs-Janssen-Huyben BV te Horst werd op 8 maart weer de jaarlijkse terugke rende kaartavond gehou den. Eigenlijk was het meer dan alleen een kaartavond. Tot de horecagebieden opnieuw werden ingedeeld en Horst onder personeels vereniging Limburg viel, had Horst al jaren een eigen per soneelsvereniging. Samen met Roermond besloot men later opnieuw zelf een perso neelsvereniging te starten. Toen bleek dat voor Roer mond de afstand vaak een probleem vormde, splitste ook dit deel zich af. In Horst draaide de vereniging goed. Met geheel eigen middelen werden vorig jaar een bow ling-, kaart- en feestavond georganiseerd. Een voor de leden uitgeschreven prijs vraag leverde de naam 'Per soneelsvereniging De Klet sers' op. Dit heeft een dub bele betekenis. Zowel pra ters als restjesdrinkers, zoals de naam van de kantine 't Kletske in het plaatselijke dialect 'het restje' betekent. Op 8 maart nu vond tevens de inwijding plaats van de 'nieuwe' kantine. Deze had op initiatief van chauffeurs, bijrijders en magazijnperso- neel een nieuw kleurtje gekregen, terwijl commercie en administratie hadden meegeholpen met de aankle ding. Het hoogtepunt van de avond was wel de strijd om de wisselbeker. Daarvoor moesten de eerste en tweede prijswinnaars van het toepen (de heren J. van Megen en Th. van Elk) tegen de eerste prijswinnaars van het kruis jassen (de heren J. Francisse- nen en G. Pijenenburg) uit komen. De winnaar voor dit jaar werd de heer Pijnen burg. Ongetwijfeld heeft de personeelsvereniging na deze wedstrijd haar naam nog eer aan gedaan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 34