gen 1984 Netto uitkenngen fiscale verplichtingen en de bruto bedragen. Uitgekeerde bedragen aan per vestiging Nv Beloningen Aanmoedigingspremies Totaal Netto uit gekeerd Fiscale verplichting Totaal bruto Netto uit gekeerd Fiscale verplichting Totaal bruto Netto uit gekeerd Fiscale verplichting Totaal bruto Zoeterwoude 17.753,- 29.226,- 46.979,- 1.250,- 1.940,- 3.190,- 19.003,- 31.166,- 50.169,- 's-Hertogenbosch 28.399,- 40.652,- 69.051,- 3.200,- 4.995,- 8.195,- 31.599,- 45.647,- 77.246,- Amsterdam 19.025,- 32.340,- 51.365,- 450,- 688,- 1.138,- 19.475,- 33.028,- 52.503,- Horeca 700,- 1.009,- 1.709,- 300,- 427,- 727,- 1.000,- 1.436,- 2.436,- Bunnik 6.930,- 10.477,- 17.407,- 525,- 825,- 1.350,- 7.455,- 11.302,- 18.757,- Zoetermeer 150,- 182,- 332,- 200,- 279,- 479,- 350,- 461,- 811,- Leeuwarden 2.802,- 3.822,- 6.624,- 200,- 255,- 455,- 3.002,- 4.077,- 7.079,- Totaal Nederland 75.759,- 117.708,- 193.467,- 6.125,- 9.409,- 15.534,- 81.884- 127.117,- 209.001,- N.B. De hier opgenomen fiscale verplichting betreft de loonbelasting en het werknemersaandeel in de sociale verzekeringspremie welke door de onderneming worden1 betaald. namjneiu van ue ecrne onderduikers diewonend in de brouwerij, de oorlog vei lig wisten door te komen. Personeel pikt een graantje mee In het boek over de 75-jarige geschiedenis van HBM, dat in 1948 verscheen, wilde men niet te zeer ingaan op de moeilijkheden die het perso neel in de oorlogsjaren had ondervonden. Daarvoor waren waarschijnlijk de won den ook nog te vers. Natuur lij k was het personeel van de brouwerijen, evenmin als de rest van de Nederlandse bevolking, niet zonder leed door deze jaren heengeko- men. De directie van de I geieera van ae vonge i aat de uuitse contraspio- wereldoorlog, toen gerst-en I nage erachter kwam. Onze bevrijders -Canadezen- op de Crooswijksesingel 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 26