De resultaten van de afgelopen acht jaar 1250. 1200 1150. 1100 1050 1000. 950 900 850. 800 750. 700. 650 600 550. 500. 450 400 350. 300. 250h 200. 150. 100 _J 50. 0. 781 264 77 Ingezonden ideeën Beloonde ideeën 943 949 951 747 716 642 568 320 292 249 225 213 171 171 78 79 81 83 84 geieeru van ue vorige wereldoorlog, toen gerst- en aat ae uuitse contraspio nage erachter kwam. Onze bevrijders -Canadezen- op de Crooswijksesingel 16 naoijneiü van ue eenre onderduikers diewonend in de brouwerijde oorlog vei lig wisten door te komen. Personeel pikt een graantje mee In het boek over de 75-jarige geschiedenis van HBM, dat in 1948 verscheen, wilde men niet te zeer ingaan op de moeilijkheden die het perso neel in de oorlogsjaren had ondervonden. Daarvoor waren waarschijnlijk de won den ook nog te vers. Natuur lij k was het personeel van de brouwerijen, evenmin als de rest van de Nederlandse bevolking, niet zonder leed door deze jaren heengeko- men. De directie van de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 24