Resultatenoverzicht Ideeënbus resultaten over het boekjaar 1984 per vestiging en totaal. Tussen haakjes de cijfers over 1983. Vestiging Omschrijving Zoeter- woude 's-Herto- gen- bosch Amster dam Horeca Bunnik Leeu warden Zoeter- meer Landelijk totaal Ingezonden ideeën 158 (186) 238 (291) 18 (29) 46 (27) 71 (59) 28 (45) 9 (5) 568 (642) Inzendpercentage 7,5% (8,9%) 20,7% (25,3%) 3% (5%) 5% (1,8%) 13,5% (10,9%) 60% (75%) 5% (0,3%) 10,6% (12%) Afgehandelde ideeën 184 248 28 19 71 26 6 582 Beloonde ideeën 57 (32) 73 (98) 8 (4) 2 (4) 26 (16) 4 (15) 1 (2) 171 (171) Bruikbaarheidspercentage 31% (22,9%) 29,4% (34%) 29% (17%) 8,3% (21%) 37% (26,7%) 15% (33,3%) 17% (40%) 29,4% (29,6%) Totaal bedrag der netto beloningen 17.753, (14.200,-) 28.399, (41.105,) 19.025, (3.680,) 700, (875,) 6.930, (3.750,) 2.802, (1140,) 150, (600,-) 75.759, (65.350,-) Gemiddelde beloning 311, (444,-) 389, (419,) 2.378, (920,) 350, (219,-) 267, (234,) 700, (76,-) 150, (300,-) 443, (382,-) Netto besparingen volgens beloningen 94.059, (97.000,-) 211.500, (232.900,) 167.500, (25.000,-) 3.150, H 45.845, (21.500,-) 7.625, (9.000,-) 840, (6.300,) 530.519, (391.700,) Aantal ideeën gehonoreerd met aanmoedigingspremie 26 (17) 64 (75) 9 (11) 6 (6) 15 (18) 4 (5) 4 (2) 128 (134) Totaal aanmoedigingspremies 1.250, (850,) 3.200, (3.750,-) 450, (500,-) 300, (275,) 525, (550,-) 200, (250,) 200, (75,) 6.125, (6.250,-) Gemiddelde aanmoedigingspremie 48, 50, 50, 50, 35, 50, 50, 48, Niet beloonde ideeën 101 111 11 11 30 18 1 283 Ideeën nog in behandeling 37 76 2 35 18 2 3 173 naoijneiu van ue een ie onderduikers diewonend in de brouwerijde oorlog vei lig wisten door te komen. Personeel pikt een graantje mee In het boek over de 75-jarige geschiedenis van HBM, dat in 1948 verscheen, wilde men niet te zeer ingaan op de moeilij kheden die het perso neel in de oorlogsjaren had ondervonden. Daarvoor waren waarschijnlijk de won den ook nog te vers. Natuur lijk was het personeel van de brouwerijen, evenmin als de rest van de Nederlandse bevolking, niet zonder leed door deze jaren heengeko men. De directie van de I geieeiu van ue vorige i aat ae Duitse contraspio- wereldoorlog, toen gerst-en nage erachter kwam. Onze bevrijders -Canadezen- op de Crooswijksesingel 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 22