OP MAAT GESNEDEN CURSUS OVER PLANMATIG ONDERHOUD GROOTSE INTRODUCTIE IN HET VERRE OOSTEN Per jaar komen enige tientallen brou werijfunctionarissen van brouwerijen in het buitenland naar Zoeterwoude voor een cursus. Een van de opleidin gen, die hen wordt gegeven, is een cur sus planmatig onderhoud. Deze wordt verzorgd door de afdeling onderhoud en inspectiesystemen van HTB. Onlangs was het voor het eerst dat deze afdeling de buitenlandse mede werkers niet in Zoeterwoude ontving, maar zelf -in de persoon van de heer A.L.M. van Rijn- naar ze toeging. Dit gebeurde op verzoek van het brouwe- rijmanagement van Multi Bintang Indonesia. Zo stond de heer Van Rijn vier weken in Tangerang 'voor de klas' die werd gevormd door afdelingschefs en chefs technische diensten. Zij waren afkomstig van Multi Bintang Indone sia, South Pacific Brewery in Papoea- Nieuw Guinea en Malayan Breweries in Kuala Lumpur en Singapore. Eerst kreeg men twee weken theorie. Daar bij werd geleerd hoe planmatig onder houd in elkaar zit en hoe zo'n organisa tie kan worden opgezet met alle bijbe horende diensten en technieken. Aan sluitend hieraan vond een twee weken durende 'training op de werkplek' plaats. Deze was toegespitst op de situatie in de brouwerijen van de deel nemers aan deze cursus. Volgens de heer Van Rijn is deze opleiding succes vol geweest, al worden de resultaten eerst na verloop van geruime tijd zicht baar. Al jaren is Heineken bier verkrijgbaar in Singapore. Tot voor kort werd het echter altijd geïmporteerd uit Neder land. Onlangs werd het voor de eerste maal zelf gebrouwen bij Malayan Bre weries Ltd. terwijl gelijktijdig (vanuit Nederland) Heineken naar Maleisië werd geëxporteerd. Die beide acties werden groots bekend gemaakt. Daar toe waren vertegenwoordigers en agenten uitgenodigd zowel in Singa pore als in Maleisië, te komen naar de 'Joy to the world' Heineken. De plaat sen van handeling waren geheel in Hei neken sfeer gebracht met tal van reclame-uitingen en opvallende dis plays. Niet minder opmerkelijk was het bedienend personeel gekleed in Heineken T-shirts of jurken. Zij boden de gasten niet alleen een biertje aan, maar konden ook aanvullende infor matie verstrekken over ons bier op de lezingen die waren gehouden door onder andere de general manager van Malayan Breweries, mr. Lee Kee Hoek, en de general manager van MBL Singapore, mr. Eric Oh.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 13