8Si ft iffffffftiff m iliiiiioiMi"» Manager coördinatie Westelijk Halfrond P.J. W. M. Kamphuisen overhandigt een cadeau aan directeur Da Costa Gomez. De Antilliaanse Brouwerij vierde onlangs dat zij 25 jaar geleden officieel in gebruik werd gesteld door ZKH Prins Bernhard. Hij deed dit destijds door het eerste fust Amstel bier af te vullen. In die 25 jaren is de brouwerij flink gegroeid. Zo nam bijvoorbeeld de capaciteit, die in 1960 achtduizend flessen per uur bedroeg, toe tot veertig duizend flessen per uur nu. Dat was nodig omdat het bierverbruik ook sterk is gestegen op de Nederlandse Antillen. Dronk men in 1955 nog circa 17 liter, in 1983 was dat circa 80 liter per hoofd van de bevolking. Brouwerij me- dewerk(st)ers, agenten en commissa rissen waren uitgenodigd voor een gezellige receptie. Daar werden ook de jubilarissen, de medewerkers van het eerste uur, gehuldigd door de directeur van de Antilliaanse Brouwerijde heer H. Da Costa Gomez. Ook de andere medewerkers van de brouwerij kregen een cadeau ter herinnering aangebo den: Zij mochten kiezen uit kristallen en verzilverde geschenken. Cadeaus gingen ook, vergezeld van een dank woord, naar de distributeurs van Cura sao, Aruba en Bonaire voor de goede samenwerking. De Antilliaanse Brou werij richtte de viering van haar jubi leum echter vooral op de consumen ten. Dit gebeurde met name door een grote consumentenactie, waarbij zeer luxe prijzen waren te winnen. Daar voor heeft de brouwerij maar liefst een kwart miljoen gulden aan prijzengeld uitgetrokken. Ook zal de brouwerij een aantal algemene campagnes opzet ten. Zoals een campagne die het behoud van de natuur ten doel heeft.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 12