Personeelsblad van Heineken 8 Er is veel aandacht voor de bedrijfsgezondheidszorg bij Heineken en daarmee ook voor het thema 'alcohol en werk' 11 Ideeënbus 12 Buitenland: Berichten uit Japan, Zwitserland en de Dominicaanse republiek 16 Flevohof kreeg nieuwe Heineken stand 18 Personeel geeft in onder zoek mening over communi catie in de onderneming 20 Centrale Inkoop (2) 26 Vatvaria MEDEDELING Misschien heeft u het al gezien: het nummer dat nu voor u ligt is dunner dan anders. Om precies te zijn bevat het vier pagina's minder dan de gebrui- kelijke 32. Dat zijn eigenlijk precies die pagina's die u vanwege de actualiteit de eerste week van maart al heeft ontvan gen in de vorm van de speciale uitgave over de nieuwe kratten en flessen. Omdat de produktietijd van Vers van 't Vat zo'n zeven weken bedraagt, zou het nieuws over de flessen en kratten in deze editie hebben gestaan. Daarom dus nu een nummer van 28 pagina's. 2 Inhoud en colofon 3 Hoe de marktsituatie in ons land is van bier, fris en gedistil leerd en wijn, vertellen de heren Oostra, Rottier en Van der Zee 6 Bedrijfsnieuws: Brou wersslede; Bijeenkomst gepensioneerden uit België; Koffieconcert Heineken Fan fare; Moderne literlijn in Bun- nik 14 Gebruiker centraal in nieuwe automatiseringsfase 22 Kroniek 24 Proost 25 Jubileum en afscheid 36e jaargang nr. 3 Mei 1985 Verschijnt 10 x per jaar Bij de voorpagina: Net echt, deze poppen in het café anno 1900 zoals te zien in de Heineken stand op de Flevohof. Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Bij de achterpagina De ijsgenerator van de Rotterdamse brouwerij omstreeks 1940 gefotografeerd. Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Redactiecommissie Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 5/85 dienen uiterlijk 25 april en voor 6/85 30 mei a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 2