Whitbread Company PLC ENGELAND Op 11 maart is de heer W.I I. Ubbink naar Luton vertrokken waar hij de heer H. Schurink opvolgt als brewer. Heineken France S.A. FRANKRIJK De heer/CS. van Dalen is op 11 maart definitief uit Schiltigheim terugge keerd. Murphy Brewery Ireland Ltd. IERLAND De heer R.H.A. Klerkx is 15 april naar Cork afgereisd, waar hij als opvolger van de heer G. Koenderink zal functio neren als brewery manager. Zijn gezin zal hem later volgen. Nocal S.A.R.L. en E.K.A. S.A.R.L. ANGOLA Op 5 maart is de heer AZwart na zijn verlofperiode weer teruggekeerd naar Luanda. In tegengestelde richting reisde de heer E. C. M. Klooster uit Dondo op 17 maart om hier zijn verlof door te brengen. Brarudi S.A.R.L. BURUNDI De heer S.J. Greidanus is op 1 maart met zijn gezin naar Bujumbura vertrok ken, alwaar hij de functie van directeur technique op zich heeft genomen, als opvolger van de heer De Ceuster. De familie Th. A.M. Krebbeks reisde op 12 maart direct vanuit Kinshasa naar Gitega, de heer Krebbeks zal daar als chef d'agence functioneren. Brasserie de Brazzaville S.A. VOLKSREPUBLIEK KONGO De heer B. Vork is op 30 maart naar Brazzaville afgereisd, hij neemt daar de functie van de heer E.J. de Geest over als chef bouteillerieZij n gezin zal hem later volgen. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De familie J.R.E. Kraft en de heer H. Timmer uit Kaduna zijn met verlof res pectievelijk vanaf 13 april en 6 april, terwijl ook de heer H. Otter uit Ibadan met verlof in Nederland is nl. vanaf 3 april. Dc heer ER Slotema uit Lagos is even eens in april met verlof in Nederland aangekomen. Zijn gezin was reeds eer der gearriveerd. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA De familie R A. F. Wagenaar uit Kigali is vanaf 2 maart t/m 31 maart met verlof in Nederland geweest. Bralima S.A.R.L. ZAÏRE Uit Kinshasa is met verlof de heer F.G.R. Lefebvrehij kwam op 14 maart aan terwijl zijn gezin al eerder aangeko men was. De heer en mevrouwFM. van Grins- ven zijn op 15 maart weer naar Kins hasa teruggekeerd. De heer M.J. F. Geaskens is op 28 februari met zijn verloofde naar Mban- daka gevlogen, hij zal daar de functie van chef controle technologique op zich nemen. Het gezin Ch. Bussmann uit Bukavu is op 27 februari voor verlof in Zwitser land aangekomen en is op 1 april weer teruggekeerd. Ook de familie/ Avan Gils reisde op 1 april terug, echter nu naar Kinshasa, alwaar de heer Van Gils als chef con trole technologique werkzaam zal zijn. De familie FA. Kroes keerde terug naar Kisangani en wel op 14 maart. Zij zullen echter op 12 april naar Bukavu vertrekkenwaar de heer Kroes als chef de production werkzaam zal zijn. De heer M.M.C. Diels uit Mbandaka volgt hem op in Kisangani. Op 28 februari werden de heer en mevrouw A. Heimig verblijd met de geboorte van hun zoon Wouter André. Zij waren reeds definitief uit Kinshasa teruggekeerd in Nederland. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heer V.E. Pelsmaeker is op 21 maart na verlof naar Surabaya afgereisd, de heer Pelsmaeker neemt daar de functie van technical training consultant op zich. South Pacific Brewery PAPU A-NIEUW GUINEA De heer L. van der Male uit Port Moresby is op 31 maart met verlof in Nederland aangekomen, terwijl de heerA/ Braeke op 12 april in tegenge stelde richting reisdeHij zal daar voor circa 1 maand als installation engineer werkzaam zijn. Cerveceria Bohemia S.A. DOMINICAANSE REPUBLIEK Op 2 april is de heer H. W. Bellekes met verlof uit Santo Domingo aangeko men, hij zal op 18 april terugkeren. National Brewing Company Ltd. TRINIDAD De heer P.J.W.M. Kamphuisen is op 30 maart naar Port of Spain gereisd, hij zal daar voor circa 6 maanden als adviser Board of Directors werkzaam zijn. DANKBETUIGINGEN Met grote dankbaarheid denk ik terug aan mijn afscheid dat directie en colle ga's door hun massale aanwezigheid voor mij tot een unieke gebeurtenis hebben gemaakt. Daarnaast dank voor schriftelijke en telefonische gelukwen sen. Bovendien mocht ik een keur van geschenken ontvangen, waarvan afzon derlijke vermelding in dit korte bestek niet mogelijk is. Hartelijk dank voor alles. Het ga Heineken en u allen wel. S. M. Niemantsverdriet Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik u graag mijn oprechte dank ken baar maken voor uw belangstelling en cadeaus ter gelegenheid van mijn afscheid op 24 januari jl. Graag maak ik tevens van de gelegenheid gebruik eenieder te danken voor de prettige samenwerking van u ondervonden tij dens mijn langdurige Heineken-loop- baan H.P.M. Versteeg OVERLEDEN Op 15 januari is de heer K. VENEMA (62) overleden. De heer Venema trad op 10 mei 1971 in dienst. Tot zijn toetre ding tot de wachtgeldregeling op 1 januari 1983 is hij werkzaam geweest als voorman mechanische werkplaats bij de Amstel brouwerij in Amsterdam. Op 8 februari is overleden de heer A. VAN DER HEIJDEN (63). De heer Van der Heijden trad op 10 oktober 1966 in dienst bij de Heineken Brouwe rij in 's-Hertogenbosch, waar hij via de afdeling opleidingen op 22 april 1968 in de afdeling kwaliteitsdienst als proces controleur aangesteld werd. Sinds 1 april 1983 was de heer Van der Heijden opgenomen in de Heineken Invalidi- teitsregeling. De heer H.G.A. VAN VALKEN BURG (61is overleden op 9 februari. De heer Valkenburg kwam op 24 april 1962 in dienst bij de Heineken Brouwe rij in 's-Hertogenbosch. Hij begon zijn loopbaan bij Heineken in de afdeling gistkelder en werd op 24 januari 1966 overgeplaatst naar de afdeling legkel- der. Op 1 oktober 1971 werd hij opge nomen in de Heineken Invaliditeitsre- geling. Op 18 februari is de heer J.E. MARI NUS (62) overleden. De heer Marinus trad op 4 juli 1952 in dienst bij Heine ken. Hij is werkzaam geweest bij de landelijke reklame dienst. Op 1 februari 1971 werd hij opgenomen in dc Heineken Invaliditeitsregeling. De heer M.H. VAN LIEMPT (70) is overleden op 20 februari. De heer Van Liempt kwam op 27 augustus 1956 in dienst bij de Heineken Brouwerij in 's- Hertogenbosch. Tot aan zijn opname in de Heineken Invaliditeitsregeling op 31 augustus 1975, was de heer Van Liempt werkzaam in dc bottelarij. Op 31 mei 1979 ging hij met pensioen. Op 22 februari is de heer R.J.P. SUT TER (89) overleden. De heer Sutter is op 27 september 1920 in dienst getre den bij de Heineken Brouwerij in Rot terdam. Hij begon zijn loopbaan bij Heineken als machinist. Later is hij werkzaam geweest als chef van de wacht in Rotterdam. 1 februari 1961 ging de heer Sutter met pensioen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 23