- -- A Paviljoens De verschillende agrarische bedrijven, die alle op commerciële basis in Fle- vohof zijn gevestigd, zijn verspreid over een aantal pavilj oensZo is er een zuivelpaviljoen, een algemeen pavil joen waarin de bloembol de hoofdrol vervult, een veehouderijbedrijf, een vlees-, aardappel-, suiker- en graanpa- viljoen, een champignonkwekerij, een kaasmuseum, een akkerbouwbedrijf, een tuinbouwcentrale met groentekas- sen, plantenkassen, en een bijenpavil joen. Daarnaast zijn er vele tuinen en par ken, waar het goed wandelen is en diverse exposities over bijvoorbeeld klederdrachten en minerale stenen. Sinds de oprichting van Flevohof is ons bedrijf met een stand aanwezig. En wel in het graanpaviljoen. Ons bier is namelijk een produkt dat van natuur lijke grondstoffen wordt gemaakt. De voornaamste grondstof voor onze bieren is brouwgerst, een speciale graansoort. Het is dan ook logisch dat de Heineken stand in het graanpavil joen te vinden is. Alle bezoekers die, begonnen bij de hoofdingang, via de overdekte wandelgangen van het ene naar het andere paviljoen lopen, komen onze stand vanzelf tegen. Sinds begin deze maand is er een nieuwe stand te bezichtigen. Moderner, speel ser, en -hoewel nog steeds leerzaam- ntindcr belerend dan de vorige. De Heineken stand kan worden gezien als een verlengstuk van het boek Bier en ademt ook dezelfde sfeer uit door het gebruik van de illustraties. Een belang rijk accent in het geheel wordt gelegd op de natuurlijke grondstoffen die gebruikt worden bij het brouwen van de bieren uit het huis Heineken. Omdat onderzoek uitgewezen heeft dat de Flevohof-bezoekers gevormd worden door alle leeftijdscategoriën, is dc presentatie ook gericht op jong en oud. Daarom niet zoveel moeilijke tek sten of diapresentaties, maar veel kijk- plaatjes. Van graan tot bier Onder het motto 'Bier. Gebrouwen, geschonken en gedronken" laat de stand zien wat er met het graan gebeurt totdat het bij de consument als pils in het glas vloeit. Een 'moppenwand' ver luchtigt het geheel. Opvallend onderdeel van de stand is het oude café dat dateert uit de jaren omstreeks de eeuwwisseling. Met z'n oude pui, z'n originele oude bierpontp en zijn authentieke inrichting geeft het een aardig beeld van een horeca-zaak aan het begin van de 20e eeuw. Een andere blikvanger is het ruim twee meter hoge bierglas dat centraal in de stand een plaats heeft gekregen. Dit glas herbergt een aantal vitrines waarin allerhande drinkattributen en reclame uitingen van verleden en heden wor den tentoongesteld. Ook is een aantal artikelen uit de Heineken Shop te zien. Mocht u dit jaar een bezoek brengen aan Flevohof, dan zult u het graanpa viljoen vanzelf wel tegenkomen. Een bezoekje aan de Heineken stand is door z'n speelse en leerzame karakter dan zeker de moeite waard. Ruim twee meter hoog is het bierglas, waarin een aantal vitrines zijn aangebracht De presentatie richt zich op jong en oud, met veel 'kijkplaatjes' In dit paviljoen (zie pijl) is de Heineken stand op de Flevohof te vinden 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 17