Heineken in Dominicaanse Republiek Europa centraal in Zwitserland 999 99 HHHHHH ZU IIIIIIIIIIIIUI Een Heineken en een Bohemia vrachtwagen Sinds eind 1984 wordt hier Heineken bier gebrouwen Heineken is terug van weggeweest in de Dominicaanse Republiek. Al voor 1930 werd er Heineken bier naar dat land geëxporteerd, maar daar kwam in 1981 een abrupt einde aan toen de plaatselijke autoriteiten een importver bod uitriepen omdat het tekort op de betalingsbalans verontrustende vor men had aangenomen. Sinds eind vorig jaar wordt Heineken bier ter plekke gebrouwen door Cerveceria Bohemia, waarin Heineken een min derheidsbelang heeft verworvenDeze brouwerij bestaat sinds begin 1983 en heeft in korte tijd 25 procent van de biermarkt veroverd. Een marktonder zoek wees uit dat ondanks de import stop de mensen in de Dominicaanse Republiek Heineken zeker niet waren vergeten. Ons bier heeft een uitste kende reputatie. De introductie van het ter plekke gebrouwen Heineken bier is via pers, radio en televisie krach tig ondersteund en de eerste verkoop resultaten overtreffen reeds de ver wachtingen. De Dominicaanse Repu bliek is in grootte de derde biermarkt in het zonovergoten Caraïbische gebied. De zes miljoen inwoners con sumeren per jaar zo'n 860.000 hectoli ter pilsner, verreweg de meest gedron ken biersoort. Eind januari kwamen de managers van de werkmaatschappijen in Nederland, Frankrijk, Italië, Ierland, Spanje en Griekenland te Lausanne bijeen. Het doel was te spreken over de diverse activiteiten en mogelijke probleemvelden in de Europese landen. Behalve lezingen van deze managers zelfwerden er ook lezin gen gehouden over marketing, export en financiën door corporate-functionaris- sen. Ook de automatisering en ontwikkelingen in de brouwtechnologie kwamen ter sprake. De dames van de managers die hun echtgenoten naar deze bijeen komst hadden vergezeld, kregen intussen een ander programma aangeboden. Uitstapjes naar bezienswaardige locaties in de omgeving van Lausanne voerden hier de boventoon. De bijeenkomst die zij gezamenlijk met hun echtgenoten bij woonden, was de lezing door professor dr. P.R. Goetschin van het Management Development Institute over de toekomst van Europa, zoals op de foto te zien is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 12