M.A.C. van den Broek/ F.C.P. Stolzenbach f2.000,- W.J.H. Suter f 1.675,- H.W.M.F. Robben/ W.H. van der Horst f 1.600,- L.M.J. Verbeek f 1.150,- N.J.W. Opstraat/ H.W.M.F. Robben f 1.100,- J.B. van Velzen f600,- m HlBosch. Het idee van de heren Van den Broek (technische dienst) en Stol zenbach (verpakken) heeft betrekking op de reiniging van de fustkoppen. Door het aanbrengen van een sproeier/verstuiver gebeurt deze reini ging thans onder druk en is mede hier door kwalitatief sterk verbeterd. Bovendien werd een aanzienlijke besparing bereikt. F.C.P. Stolzenbach Bunnik. De heer Suter, die werkzaam is bij de afdeling verpakken, heeft het volgende idee ingediend. Door toe passing van een passtuk op de kranen van de sapvuller hoeft er niet te wor den omgebouwd als men van kleine flessen overgaat op potten. Hoewel dit uitsluitend wordt toegepast bij de over gang naar een kleine run, levert dit idee toch een aanzienlijke besparing op. H/Bosch. De heren Robben en Van der Horst (afd. verpakken) hebben een idee ingediend m.b.t. het kroon- kurktransport. Door uitvoering van de voorgestelde wijziging aan de hopper worden storingen (en daardoor stil- A stand), veroorzaakt door verstopte êÈL kroonkurkleidingen, grotendeels voorkomen. W.H. van der Horst H/Bosch. Het voorstel van de heer Ver beek (afd. verpakken) omvatte een tweetal wijzigingen aan een colonne. Een geleidingsstrip van de afvoerbaan van de etiketteermachine van colonne 7a werd hoger geplaatst, terwijl daar naast een fotocel direct achter de uit- stoter van de filtec werd aangebracht. Een en ander leverde een rendements verbetering op vanwege het minder vastlopen van flessen door bodem breuk. H/Bosch. Door het aanbrengen van een overbruggingsschakelaar is de situatie m.b.t. de toevoerbanen van de krattenwasmachine zodanig verbe terd. dat oponthoud bij storing aan de machine wordt beperkt. Uitvoering van het idee van de heren Opstraat en Robben (afd. verpakken) heeft dan ook rendementsverbetering tot gevolg. H.W.M.F. Robben H/Bosch. De heer Van Velzen (afd. verpakken) heeft voorgesteld een beschermingsplaat aan te brengen bij de depalletizer van colonne 9. De hierin aanwezige luchtcylinders kun nen thans niet meer geraakt worden door lepels van heftrucks; stilstand door storing wordt hierdoor deels voorkomen. Beloning Aanmoediging Den Bosch R. v.d. Broek, verpakken 500,- N. Vuletic, verpakken 425,- W. van Lindt, verpakken 325,- AW. Ede Vriezeintern transport 100,- L. Brancart, ziederij 75,- Jv. dBerkcentraal magazijn 60,- A. Blomcentraal magazijn 60,- P. Jamlean/R. Sweeb, verpakken 60,- Bunnik W. Klomp, verpakken 125,- H. Koster, verpakken 125,- A.M. Oskam, verpakken 100,- Hvan Wij kverpakken 75,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. iimmtiHHi m iiiiiiiuinat xn 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 li

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 11