w hfi.thbh BROUWERS SCHAKELEI GEZAMENLIJK OVER OP NIEUWE FLES De nieuwe fles tmt Vervanger 'pijpje' vanaf eind '86 in de winkel m (XXX E^xxxj Personeelsblad van Heineken De laatste dagen uit het leven van het pijpje zijn geteld. Deze bierfles, die sinds 1948 een vertrouwd beeld in veel huiskamers en horecabedrijven is, krijgt een opvolger. Daartoe besloten de geza menlijke Nederlandse brouwers, ver enigd in het Centraal Brouwerij Kan toor. Het vervangen van de 30 cl fles 'Apo', zoals het pijpje officieel heet, wordt een grootscheepse operatie. Nu de brouwers eenstemmigheid hebben bereikt over de invoering van een nieuwe fles en een keus hebben gemaakt uit de verschillende modellen, kunnen de voorbereidingen voor de introductie worden gestart. De omschakeling moet tussen oktober 1986 en 1 april 1987 gerealiseerd worden. AANLEIDING De vervanging van het pijpje is ingege ven door twee zaken: veroudering en min of meer ernstige beschadiging van de buitenkant van de flessen. Hoewel jaren te gebruiken, is een retourfles geen eindeloos leven beschoren. Het nu in Nederland in omloop zijnde flessenpark is circa 12 j aar oud en is daarom alleen al aan vernieuwing toe. Door de 'scuffing', zoals de beschadiging aan de buitenkant wordt genoemd, raakt de presentatie van het produkt langzaam onder de maat. Het spreekt voor zich dat bij de vervanging van een zo lang gebruikte verpakkingsvorm ook andere aspecten als gewicht en vormgeving van de fles worden betrokken. OOK NIEUW KRAT Aan het eind van de zestiger jaren werd het kunststof krat geïntroduceerd. Hou ten kisten en een doos (voor Amstel Bier) hadden voor die tijd de flessen ver pakt. Door de jaren heen zijn kapotte en j versleten kratten uiteraard vervangen maar het merendeel van de Heineken en ïstel kratten is nu circa 15 jaar oud. En ook voor de kratten geldt dat ze daar mee in de nadagen van hun nuttige leven zijn. Binnen de Heineken organisatie werd, vooruitlopend op de beslissing omtrent een mogelijk nieuwe fles, beslo ten nieuwe kratten te kopen. En ook op dat gebied zorgt de moderne techniek en de veranderde eisen die handel en consu ment aan het krat stellen, voor een nieuw ontwerp. Lees verder op pag. 2. De nieuwe 30 centiliter bierfles wijkt op een aantal punten af van het huidige pijpje. Natuurlijk is er de andere vormgeving, met een 'knik' in het flesje. De nieuwe fles is lager, dat is op de foto goed te zien. Om precies te zijn: het pijpje is 222 millimeter hoog, de nieuwe fles meet slechts 207 millimeter. Een ander belangrijk verschil vin den we in het gewicht van de fles: ruim 100 gram is deze lichter dan de bestaande. Op een krat scheelt dat zo'n 2lh kilo. Nadere bestude ring laat zien dat ook de diameter van de nieuwe fles geringer is dan die van zijn voorganger. Het flesje is smaller, dat scheelt bijna 3 milli meter. Ondanks deze verschillen heeft de fles dezelfde inhoudsmaat als het pijpje: 30 centiliter. Deze zelfde inhoudsmaat bij kleinere afmetingen is bereikt door de toe passingen van de moderne glas technologie. Die maakt het moge lijk om met minder glas (dus een dunnere wand) een even sterke fles te maken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 33