Voor de kinderen De paddestoelen De paddestoelen Rond de zestiende eeuw werden officiële bierkeurmeesters aange steld. De heren hielden niet van halve maatregelen. Om er zeker van te zijn dat het bier van een bepaalde brouwer sterk genoeg was, goten zij het uit over een hou ten bank. Vervolgens namen de kies- of keurheren op dezelfde bank plaats, om de smaak van het bier te beproeven. Het duurde een uur voordat ze daar achter kwa men. In dat uur werden heel wat kroezen bier tot op de bodem Oplossing Filippinepuzzel ubjj uojom jaiu hq 3ip us§ -uip uio Suuauiuiojpq ozopisru uhz si suaiii ap uba ajqaiz 3jsuiebu.iooa sq apjassap "j 'BjjapuaA ')j 'ajuaauiaS *f 'papjooA 'uEiupznui -jj 'uai;azsf; *3 'uuatuiuioq y 'sSuijapfiz '3 'uaoiazaoq *q 'reeq -uaiaq -3 'jsiOAOjBuq *g 'oijruiuiou *y Oplossing 7 verschillen 'UEEuaAoq squq sooq uajaq 33AVJ 3p U3SSnj soop SpflZIOO/^ '9 ueui laquq jou§ g }3[|bd japuo 3fqo|g 't? pusqnu^ ap irassrq buiuio>[ qj,, I3jfp J3q J3iqDB BUIUIO^ 'Z \A\zzuQtl PJOOAV j3upe itp\LL< sjanaq q qfqaS uhz 6 u3 uopojsapped 3q onderzocht. Als ze teslotte over eind kwamen en hun leren broe ken bleven naar hun zin niet genoeg aan de bank plakken, dan was de brouwer er gloeiend bij. Als dank voor het aangenaam verpozen sloegen de keurheren het biervat aan duigen. Thijl Uilenspiegel kende de bier-op-de- bank-proef en ook de niet zo keurige herenHij had ze een keer goed te pakken. Vlak voor de heren kwamen smeerde hij een bank vol met lijm. De bank bleef goed hangen! Overigens heeft deze manier van bier keuren weinig zin. Het zou niet best zijn als de pils bleef plakken. In het kleine mandje, dat deze liefhebber van paddestoelen bij zich heeft, gaan niet meer dan twee paddestoelen tegelijk. Maar deze man zou graag twee precies dezelfde paddestoelen hebben. Weet jij nu welke van deze tien paddestoelen het zelfde zijn? 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 31