P. Struiksma f 4.125,- C.H. Zevenhoven f 1.150,- Zoeterwoude. De heer Struiksma, die werkzaam is bij de afdeling brouwen, heeft voorgesteld het loogrecuperatiesys- teem in brouwhuis 1 en 2 aan te passen. Hierdoor wordt een grote besparing aan loog bereikt. Zoeterwoude. Het idee van de heer Zevenhoven, die.bij de mechanische werkplaats werkzaam is, heeft betrek king op de KSB-pompen. Door deze pompen van een ander materiaal asbusaf- dichting te voorzien, treden minder storingen op. Dit leidt tot besparing in de reparatiekosten. Beloning Aanmoediging Den Bosch F. Stolzenbach/M. v.d. Broek, verpakken 500,- M. Michels, lager kelder 200,- P. Braam, verpakken 200,- A. v.d. Akker, intern transport 150,- N. Opstraat/A. Kik, verpakken 150,- R. de Jongh,brouwenU. Damen, bedrijfskantine 150,- J. v.d. BemdAV. Kuypers/A. Wildschut, bemonstering 150,- J. v.d. Leest, verpakken 100,- C. Doomernik, kwaliteitsdienst 100,- J. van Engelen/H. Stuiver, lagerkelder 100,- A. Dupuis/F. Stolzenbach, verpakken 100,- O. Eekels/J. Leijtens, verpakken 100,- M. van Munster, verpakken 75,- A. Salfischberger/J. Timmermans, verpakken 75,- W. v.d. Beek/A. Pijnenburg/M. Leibling, lagerkelder 50,- L. v.d. Bogaert, verpakken 60,- A. Wildschut, kwaliteitsdienst 60,- A. van Hoogwaarden, verpakken 60,- HVenrooijbottelarij 60,- F. Dupuis, intern transport 50,- J. Maas/H. Jansen, intern transport 50,- Bunnik A.P. van Oostrom, mechanische werkplaats 250,- W. A.M. van Rijnsoever, bewaking 125,- A. JVermeulenbewaking 125,- H. Koster, verpakken 125,- P.M.H. Kuyer, verpakken 125,- PC. Letsch, verpakken 125,- A. Agterberg, garage 125,- J.P.A.M. Marijnissen/W.J.M. Suter, verpakken 125,- H. van Wijk, verpakken 75,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. De bedragen van f 50, - in de kolom Aanmoediging hebben betrekking op ideeën die vóór 1 januari 1985 zijn ingediend. Per die datum bedraagt de maximale aanmoedigingspremie zoals bekend 60, -. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 23