FC Heineken contra De Kïkvorschen :n voor de liefhebbers Reisverenigiiig Vers van 1 Vat trotseert de kou Yeluweta^htJ die op augustus de Nazomertoer Het team FC Heineken van de zaalvoetbalvereniging van Heineken Den Bosch heeft onlangs een voetbal wedstrijd gespeeld tegen de Hofkapel De Kikvorschen. Inzet was de Gerard Ver- guurs Peetvader-wisseltro fee. Na de aftrap duurde het niet lang of het eerste Heineken doelpunt viel. Opmerkelijk was dat scheidsrechter W. Spierings in deze toch sportieve wedstrijd diverse gele kaarten uitreikte. Een ging er bijvoorbeeld naar de keeper van De Kikvorschen omdat hij 'teveel ballen tegenhield'. De gele kaart bleek een gunstige uitwer king te hebben, omdat hij later ook kon worden gebruikt als consumptiebon Niet zo verwonderlijk dus dat de scheidsrechter in de daaropvolgende periode bijna gele kaarten tekort kwam. Met een 4-1 stand voor onze mannen ging de rust in. Hierna kwam de tegenpartij echter goed terug, maar met een beetje inspanning van de Heineken spelers werd toch nog een eindstand van 6-5 bereikt. Na deze aardige sportont- moeting zorgden De Kikvor schen nog voor een muzikale carnavals-uitsmijter. iflMflIlfJflIi tl 1 Ook dit jaa/fade feefste Twellose Tbé&po van concerndra^kenhandel 1 Vries-LeimBp weer actief. De drie toertochten die zij op het programma hebbeij staan uiteraard weer oc voor alle^J^rliefhebh van de andere vestig Een oude\yertrouv Veluwe-Ileuvelentochtdie na hfef^ffiïèeèwan vorig jaar niet zo geoefende fietsers is (toen waretterWK) deelne- deze tocht aardigomdat het riers) ook nifWëer zal tempo niet hoger ligt dan 25 jrden verreHsm\40, 80 of kilometer per uur. Enige Lkilomcter kan naar conditie is wel vereist want worderi ggfietst op de afstand bedraagt 125 slag 27 april a.«. Even kilometer. Vanaf voetbalver- ad als de vorige is de eniging Avanti gaat op 10 raag 6 juli zij tl vijfde van start. Deze tocht, die de vindl@fei name voor keuze-afstanden van 40, 80 of 125 kilometer kent, voert hoofdzakelijk over het noordelijke gedeelte van de Veluwe. Inlichtingen over deze drie tochten kunt u verkrijgen bij de heer H. Ketting. Hij is schriftelijk te bereiken via postbus 95, 7390 AB Twello of telefo nisch na 17.00 uur op num mer 05712 - 3324. Dans, muziek, bingo en tombola waren de voor naamste ingrediënten van de jaarlijkse contactavond die Reisvereniging Vers van 't Vat op 18 januari hield. Ondanks de barre kou was de opkomst groot, zodat de dansvloer goed was bezet met leden van de reisvereni ging toen het Music Trio zijn optreden verzorgde. Span nende momenten waren er bij de traditionele bingo en tombola, waarvoor fraaie prijzen ter beschikking waren gesteld. Een gezellige spanning kenmerkte ook de klaverjasavond, die op 15 februari voor de liefhebbers was georganiseerd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 19