Grizzly: een 'beer' onder de bieren f,000,000 CASES SHIPPED TO THE ULS.A. Opvallend hergebruik blikverpakking CANADA'S BEAR OF BEERS Onze importeur in de Verenigde Sta ten, Van Munching Co., heeft wederom een opmerkelijke prestatie verricht. Binnen 10 maanden werden 1 miljoen dozen Grizzly Beer verkocht. Dit is een nieuw record voor de intro ductie van een importbier. Ter vergelij king: het duurde 30 jaar voordat Hei- neken 1 miljoen dozen had bereikt, cn voor Amstel Light duurde dit 4 jaar. Grizzly is een authentiek Canadees lagerbier en wordt gebrouwen door Amstel Brewery Canada Ltd. in Hamilton, Ontario in Canada. Grizzly wordt verkocht in Canada en geëxpor teerd naar de Verenigde Staten. Voor het bereiken van de 1 miljoenste doos werd aan de heer Van Munching een geschenk overhandigd. Naderhand werd deze foto gemaakt. Hierop ziet u v.l.n.r. de heren H. Gerritsen, Brewery Manager Hamilton, Ontario; J. McA- na. National Sales Manager Van Mun ching Co.; M.H.R. Rijkens. Gene ral Manager van onze brouwerij in Canada; de Grizzly beer; L. Van Mun ching Jr., President Van Munching Co.; en G.R. Habbershaw, Regionaal Directeur Heineken, verantwoorde lijk voor het Westelijk Halfrond. Tijdens zijn reis door China nam de Engelsman G. Paster bijgaande foto van een leeg Heineken blikje dat voor een heel ander doel wordt gebruikt dan men op het eerste gezicht zou vermoe den. In de Chinese treinen is het in de meeste gevallen namelijk verboden te roken in de compartimenten. Wie toch een sigaret wil opsteken, moet daar voor naar het balkon. Aangezien asbakken niet zijn ingebouwd, is een andere oplossing gevonden voor de as. 'Sommige', zo schrijft de heer Paster ons, 'zijn voorzien van een etiket met Chinese tekens, die waarschijnlijk aan duiden dat dit een asbak is. Óp andere ontbreekt dit opschrift, maar het is voor iedereen duidelijk wat de bedoe ling van dit blikje is. De ijzeren haak. als van een kleerhanger, geeft aan dat het blikje er bewust is opgehangen. De blauwe ketel (het blauw is een isolatie materiaal) bevat heet water, waarmee de reizigers worden voorzien als zij een kopje thee willen hebben. Dit water is gratis en vele treinreizigers hebben dan ook zelf een kopje en thee bij zich. Hebben ze dat niet, dan kan voor een klein bedrag thee worden gekocht bij de dame die niet alleen voor dranken zorgdraagt, maar ook de kaartjes van de passagiers controleert en de com partimenten schoonhoudt.'

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 16