Iransport op maat voor Shires Met de speciale veewagen worden de zes Shires medio april naar Deume gebracht. Met de Heine ken span wagen - die eenvoudig achter de veewagen wordt vastgekoppeld - wordt dan een demonstratie gegeven tijdens de vierspanwedstrijden waaraan ook Prins Philip deelneemt. tussen de compartimenten voor de paarden zijn schuin geplaatst, om de 2.65 meter lange kolossen toch te kun nen vervoeren in de wagen die wettelijk niet breder dan 2.50 meter mag zijn. In het voorste schuine deel dat als vrije ruimte overblijft wor den tuigen en andere acces soires vervoerd. Aan weers zijden van de bak bevinden zich neerklapbare wanden die tevens dienst doen als op en afstapj e voor de paarden De totale hoogte van auto met bak is 3.80 meter en dat biedt de paarden binnen een redelijke stahoogte. Bovën hun hoofden zijn luchtroos ters aangebracht. Als de paarden op transport worden gesteld worden hun sokken en staarten ingepakt. Zodat ze met schone sokken en zonder dat ze met de staart beklemd raken tussen de klapwanden, op de plaats van bestemming arriveren. Het praktische transport- Voor het transport van de zes brouwerspaarden van en naar verschillende evene menten in binnen- en buiten land is sinds kort een unieke veewagen beschikbaar. De afdelingen Reclame Service Verkoopbevordering en Physieke Distributie ontwik kelden tezamen met Carros seriebouwer Cuppers uit Lichtenvoorde en transpor teur DSuykerbuyk het plan voor deze wagen. Gelet op de maten en gewichten van de zes Shires was het letter lijk een groot en zwaarwich tig probleem om ze te kun nen vervoeren. De paarden hebben een lengte van circa 2.65 meter, en wegen elk een slordige duizend kilo als ze volgroeid zijn. Het jongste paard heeft thans al een schofthoogte van 1.87 meter, en dat terwijl dit paard nog twee jaar voor de boeg heeft alvorens hij volgroeid zal zijn. Op het vervoer van zes van die zware jongens was geen enkele bestaande vee wagen voldoende berekend, vandaar dat er iets geheel nieuws ontwikkeld moest worden. De oplossing is gevonden in een zevenen- eenhalve meter lange opbouw die van tal van prak tische zaken is voorzien. Zo is die bak via een vernuftig systeem los te plaatsen Zodra de auto met de bak op de plaats van bestemming is gearriveerd, worden stevige poten op de hoeken van de bak neergelaten tot op de grond. Door lucht te laten ontsnappen uit de luchtve ring van de auto zakt het chassis daarvan voldoende om de auto ónder de bak vandaan te rijden. De bak blijft achter, en de auto kan terug naar de thuishaven om daar een andere bak op te halen om bijvoorbeeld, zoals de fa. Suykerbuyk dat doet, Amstel bier bij de afnemers te bezorgen. De rubberen tussenschotten middel kan overigens niet worden gebruikt om de paar den in te laten overnachten. Als de Shires deelnemen aan meerdaagse evenementen ver van hun stal in Amster dam worden ze voor de nacht ondergebracht in een manege in de directe omge ving. Twee balken over de gehele lengte van de wagen (de onderste rood, de bovenste groen) en het Heineken- enAmstelvignet aan de achterzijde maken duidelijk dat de wagen kan worden ingezet bij Heineken èn Amstel evenementen. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 11