HORECAVA '85: MINDER BEZOEKERS, MEER TUD GLASHELDERE AMSTEL PROMOTIE olgende maand gaat de natio- I nale Amstel promotie 1985 van start. Na koperen onderzetters, mini-kratjes en forse kroonkurk- openers wordt de hoofdrol in deze Amstel promotie nu gespeeld dooreen enigszins traditioneel geschenk: een gratis bierglas. Amstel maakt een glas helder gebaar naar de consument door zo'n fraai glas cadeau te doen wanneer een krat of tray Amstel bier wordt gekocht. Er zijn verschillende redenen waarom dit jaar voor een bierglas is gekozen. Leuk voor de verzamelaar Een belangrijk argument om een glas cadeau te doen, was dat een glas het altijd goed doet, altijd van pas komt. Er zit ook een zeker spaarelement in. Hoe meer kratten of trays men koopt, hoe meer glazen men krijgt. Een gege ven dat vele consumenten zal aanspre ken. Voor de trouwe Amstel drinkers vormt dit gratis glas als het ware een beloning voor hun merktrouw, voor drinkers van een ander biermerk is het wellicht een aanmoediging voor Amstel te kiezen. En wie eenmaal zo'n glas heeft dat duidelijk is voorzien van het Amstel beeldmerk, zal dat niet snel volschenken met bier van een ander De in januari gehouden vakbeurs voor de horeca, de Horecava, trok dit jaar aanmerkelijk minder bezoekers dan vorige jaren: 62.000 nu tegen 92.000 vorig jaar. De winterse omstandighe den, die met name het vervoer naar de Amsterdamse RAI bemoeilijkten, zijn als belangrijkste oorzaak hiervoor genoemd. Het gevolg hiervan was dat men zich in betrekkelijke rust op de hoogte kon stellen van de ontwikkelin gen op horeca-gebied. Afnemers en leveranciers hadden nu meer dan vorig jaar de gelegenheid uitvoerig met elkaar te spreken. Van het slechte weer was weinig te merken in de stand van Heineken Nederland B.V. Droog en warm kon men hier op het Amstel of Heineken terras met zijn vertegen woordiger een zakelijk gesprek aan gaan. Datzelfde gold voor de verschil lende huisjes rondom het terras, waar de activiteiten van onze onderneming aanschouwelijk werden gemaakt en zo nodig werden toegelicht. Daarbij was er veel aandacht voor de serviceverle ning. Primeurs waren onder andere te zien bij Vrumonaen G.W.N. Bij de eer ste was het een 'denkende' frisdranken automaat, die onder meer als voordeel werkers van Heineken gebruik maken van deze aanbieding. Met ingang van 11 maart krijgt u bij de bierwinkel of het personeelsuitgiftemagazijn dit Amstel glas gratis, wanneer u op ver toon van uw bierkaart een tray of krat Amstel bier afneemt. De actie geldt echter zolang de voorraad strekt! heeft dat hij alle Nederlandse munten accepteert en feilloos wisselgeld terug geeft. De 'single-bar' (een vaatje, waarin een voorgekoelde wijndoos van tien liter minstens acht uur op tempera tuur blijft) was de noviteit bij Wijnhuis Rcuchlin. Uiteraard waren op de Horecava alle produkten uit het con cernassortiment aanwezig. Kennismaking met Sourcy in het Vru- mona-huisje Ook voor personeel Uiteraard kunnen ook (oud)-mede- Belangstelling voor de activiteiten van het Heineken Bouwbureau merk. Advertenties in landelijke dag bladen en tijdschriften en radio-com mercials zullen de consument vol gende maand op deze promotie attent maken. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 5