Oplossing kerstpuzzels Vraag en Aanbod Oplossingen Wie won bij de kerstpuzzel? UtHHHIHIIIIIHIIHimHHIHHHIHHIillllll!IIIHtllllHIIIIIHIKiiHiHlHlHmiiUi^^ LEGPUZZEL U weet het: ook u kunt in deze rubriek een oproep plaatsen om zaken te vragen, aan te bieden of te ruilen. De spelregels zijn simpel. Stuur uw.oproep naar Redac tie Vers van 't Vat, kamer 2.345 in Zoeter- woude en vermeld bij uw berichtje duide lijk u w naam met vestiging ofprivé-adres. Eind maart verschijnt de Uitgaans- abonnementengids van het Amster dams Uit Buro voor het seizoen 1985/ 1986. Hierin is het complete aanbod opgenomen over onder meer concer ten, opera-, cabaret-, toneel- of ballet voorstellingen. Een abonnement biedt het voordeel dat u in een vroeg stadium plaatsen kunt reserveren. Heineken medewerkers die via de heer Keuter, gepensioneerd medewerker van Hei neken Amsterdam, een abonnement aanvragen krijgen bovendien 40 tot 50% korting op de toegangsprijzen. Tevens is het dan ook mogelijk in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Het adres van de heer G. Keuter is: Geulstraat 2", 1078 KZ Amsterdam. Telefoonnummer: 020-641044. VW 9/1984: b O u g i e V e g e t a t i e e 1 1 e n d e 1 e g e r r e 1 d i e 1 e a i d i O O t a m P r e V e i 1 1 e n i s s m e t y V e r i g i r a n s i s a 1 f e 1 O r e g s t a a d a n e s n i t O b e 1 i s k a f k a e k e i n r e i s k O f f e r c e 1 e i a n k e r 1 O i r e O 1 m k e 1 d e r O i r e e n n O e s t i e d e r e e r s t O P e n a r r e n e t 1 e t O m a r e n O s 1 O g e 1 O r i i a P e g e 1 1 e e d s P i 1 e 1 i r O m a a n 1 e d u k e Sprookje. uöuiuo^Mnssus 3Q Hiernaast heeft u de oplossing van de kerstpuzzel al kunnen nakijken. Hier onder de toelichting van de puzzelsa mensteller, de heer J. Keiler, èn natuur lijk de namen van de winnaars. "Errare humanum" zeiden de Romei nen in hun taal van Latium ofwel "Dwalen is menselijk". Bij ons hier zeggen ze: Ook een distel laat wel een een stekel vallen. Dit laatste is mij dan ook bij de kerstpuzzel overkomen en zo zat u bij uw kerstmenu met het pro bleem van de niet te leggen stekel. Uit uw vele inzendingen bleek het geluk kig voor niemand een bezwaar te vor men. Het 'doornige' zat eerder in het tweede gedeelte, waarbij circa 20% het woord 'negge' verkoos (zijnde: zelf kant etc.) in plaats van het bedoelde woord 'legge'. En als dan het horizon taal aansluitend bijwoord een grote ruimte als na aanbiedt, dan gaat het fout. Andere meer voorkomende pro bleemwoorden bleken te zijn 'triode' in plaats van 'triade' en 'balder' in plaats van 'bolder'. Toch, u allen dank voor uw reactie en doorzetting. Helaas spreekt het lot het laatste woord en heeft als winnaars aangewezen (op alfabet): Mevrouw L.P. Brand uit Dordrecht, De heer C. de Graaff uit Zoetermeer, Mevrouw H. Streep-Andreae uit Rotterdam. Proficiat! Tot een volgende keer, Keiler. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 31