Voor de kinderen Horizontaal: 1. executie; 2. rivier in China errore excepto meisjesnaam vette vloeistof; 3. bijbelse figuur overweging onder richt; 4. deel van een schip grot drie kroon; 5. vragend voornaamwoord drinkgerei boom meisjesnaam do; 6. rivier in Spanje Griekse letter rivier in Oostenrijk aanwijzend voor naamwoord; 7. plaats in Engeland droog toneelspeler lage rivierstand; 8. jongensnaam Archi Episcopus vuurkoord treurig; 9. glazen kweek- huis profeet uit de achtste eeuw voor Christus leefregel omroepvereni ging; 10. klein kind groente meisjes naam voegwoord zuigbuis; 11. not known kever Engels telwoord rivier in Frankrijk neon; 12. overleden melkleverancier in de buurt van gewicht; 13. elektrisch geladen deeltje berg in Zwitserland persoonlij k voor naamwoord noodsein moeder; 14. gram poedelhond persoonlijk voor naamwoord plechtige gelofte plooi; 15. nobel stevig Spaanse provincie soort onderwijs. Verticaal: 1. beroep; 2. struisachtige vogel gesneden stier voorzetsel vergelijk; 3. vermetel uur; 4. Nederlandse rivier lofdicht oosterlengte; 5. bepaald weefsel lyrisch gedicht markgraaf; 6. plaats in Gelderland verlagingsteken afstand in oostelijke richting van de eerste meridiaan af gerekend opbrengst; 7. langwerpige zinken bak brandstof voor vliegtuigen ik; 8. ten- nisterm land in Afrika plus veilige haven; 9. handelsovereenkomst dun; 10. loot dooreengeward zitten zilver populier; 11. messing bloempje lid woord; 12. bulken expressie oost noordoost; 13. ziek (Engels) spil modder sterk drukken; 14. boonvor- mige klier vogel de oudste emaillak; 15. persoonlijk voornaamwoord bos god vereerd dier berg op de Filippij nen. Sprookje Het Chineesje op de tekening heeft dc naam van een sprookje opgeschreven. Het is een sprookje van Hans Chris- tiaan Andersen. Het Chineesje heeft de naam echter een beetje vreemd opgeschreven. Kun jij toch lezen welk sprookje het is?

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 30