Eindelijk zekerheid? Podiumprijs 1984 naar saxofonist Van Kemenade Pepsi-Cola winnaars beleefden dag van hun leven miiiiiin Bier en jazz vormen al jaren een geslaagde combina tie. Daarom ondersteunt Heineken jaarlijks tientallen jazzevenementen in het land. De betrokkenheid van ons concern met de jazz blijkt ook duidelijk uit het Heineken Jazzfestival, dat dit najaar voor de tweede maal werd gehouden. Een andere wijze waaruit de sympathie voor deze muziekvorm blijkt, is het geldbe drag dat beschikbaar wordt gesteld voor de winnaar van de Podiumprijs. Vorig jaar riep de Stichting Jazz Geïmproviseerde Muziek in Nederland deze prijs in het leven om een nog relatief onbekende musicus, wiens werk van belang kan worden geacht voor de ont wikkeling van de jazz en geïmproviseerde muziek in ons land, in een vroeg stadium van zijn carrière te onderscheiden. Dit jaar werd altsaxofonist Paul van Kemenade door de jury tot winnaar van de Podium- prijs 1984 uitgeroepen. Hoofd Public Relations Neder land, de heer R.G.H. Elfrink, sprak in het Leidsc LAK-theater ondermeer over het toeval dat hij juist op deze dag -1 december- namens Heineken het aan de prijs verbonden geldbedrag mocht overhandigen. Enige uren daarvoor had namelijk de Heineken Fanfare tijdens haar jubileumconcert gezamenlijk opgetreden met een aantal jazzmusiciThe South Jazz- band uit Tilburg. Tot slot van zijn toespraak nodigde hij winnaar Paul van Kemenade uit voor een optreden tijdens het Heineken Jazzfestival in '85. Vergezeld van zijn gelukwensen overhandigde hij hierna aan Van Kemenade het geldbedrag en een bierpul, als symbool voor de betrokkenheid van Heineken Een paar duizend inzendingen leverde de Pepsi-Cola promotie op die vorige zomer werd gehouden onder het motto Beleef met j e favoriete Nederlander de dag van je leven'. Wie die favoriet zou zijn, mocht men aangeven na het bijeensparen van vijf Pepsi-doppen. Peter Koelewijn, Chriet Titulaer, Patty Brard en Jan Lammers waren al vier door Pepsi bedachte favorie ten. Omdat Pepsi het belangrijk vindt dat je je eigen smaak laat beslissen, was het echter ook mogelijk een ander op te geven. Buiten de vier genoemde werden met name Stefan van den Berg, de Dolly Dots, Danny de Munk en Frank Boeyen opgegeven. Nadat alle inzendingen kritisch op orginaliteit waren beoordeeld, gingen de prijzen naar Monica Lambeck uit Hooge- zand, de Familie Hofs uit Heelweg en Ricardo George (13 jaar) uit Hoorn. Zij gingen respectievelijk op stap met Patty Brard, Chriet Titulaer en Jan Lammers. Chriet Titulaer stond daarbij garant voor een interes sante, wetenschappelijke dag, terwijl Jan Lammers goed was voor een dag vol actie op het circuit van Zandvoort. De dertienjarige Monica Lambeck werd uiteraard voorde Bananasplitshow uitgenodigd. Voor- inde aan de opname daarvan bracht zij de dag winkelend met Patty Brard door. Op de foto is het tweetal te zien op de Dam in Amsterdam afga; al Bij velen leeft wellicht de vraag wat er is tussen hel en vagevuur. De heer G.N. Bouma, die in Den Bosch werkzaam is, vond daar tijdens zijn vakantie twee jaar geleden in Enkhuizen antwoord op. Door te reageren op onze oproep 'Zend ons uw foto' zorgt hij dat wij niet meer in onzekerheid hoeven te verkeren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 28