In Memoriam H.J. Konijn Aquila S.A. SPANJE De heren A. J. M. BümenF.P.H. Bol zijn met familie naar Madrid gereisd. Zij zullen daar respectievelijk de functie van financial manager en van marketing manager vervul len. De heer Bot is op 1 januari en de heer Bliim op 12 januari gearriveerd. Nocal S.A.R.L. en EKA S.A.R.L. ANGOLA De heer en mevrouw G.J.A. Borggreve uit Luanda zijn vanaf 18 december t/m 25 januari met verlof in Nederland geweest, ter wijl de heer en mevrouw 7. C. Egberts hun verlof vanaf 17 november t/m 1 januari geno ten hebben. De heer H.J. Rutgers keerde na zijn detacheringsperiode bij Nocal op 6 decemberweernaarNederlandtcrug. Op 10 januari arriveerde de heer W.G. Regtien uit Dondo, die hier t/m 12 februari zijn verlof geniet. Brasserie de Gitega BURUNDI De heer 7. H.J. van derZande is met zijn echt genote op 15 januari naar Gitega gereisd, waar hij de functie van coordonnateur servi ces technique op zich zal nemen. International Brasserie I.B. CAMEROUN De heer./. F van Boxmeer is op 8 j anuari voor biermarktonderzoek voor 2 maanden naar Douala gereisd. Kumasi Brewery Ltd. GHANA Op 8 december reisde de heer 7.7. ten Hoor naar Nederland, zijn gezin was al eerder aan gekomen. Op 28 december werden zij ver blijd met de geboorte van dochter Anna Margriet. Het gezin Ten Hoor is op 16 januari weer naar Kumasi teruggekeerd. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer7. Verwey uit Kadunaisop 12 decem ber in Nederland gearriveerd. Echter niet op tijd om de geboorte van zijn zoontje Indra op 8 december mee te maken. Hij is op 1 februari teruggereisd; zijn gezin zal hem later volgen. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA De heer7.7. van Essen is op 7 januari naar Kigali afgereisd. Hij zal daar voor een periode van 2 maanden als installatiespe cialist werkzaam zijn. Brasseries du Logone S.A. TSJAAD De familie R.H.A. Klerkx is eind januari definitief uit Moundou teruggekeerd. De heer G.A.C.F.Wynen is op 4 januari in tegen gestelde richting gereisd om de heer Klerkx op te volgen in de functie van chef de produc tion, zijn echtgenote zal hem later volgen. Bralima S.A.R.L. ZAÏRE De heer cn mevrouw Th. AStrijker zij n op 20 januari naar Mbandaka gereisd. De heer Strijker zal daar de functie van Chef dAgence vervullen. De heer en mevrouw 7. C. Féraud uit Kinshasa zijn met verlof geweest van 23 december t/m 7 januari en de familie W. van Gunsbeke is op 9 januari na genoten verlof naar Bandupdu vertrokken. De heer Van Gansbeke zal daar de functie van de heer 7. H.J. van derZande overnemen als coordonnateur services technique. De heer A.7. Denissen is op 5 februari naar Kins hasa vertrokken. Hij vervult daar de functie van chef service generaux et energie als plaatsvervanger van de heer W. van Gansbe ke. De heer7. A Wevers heeft de functie van coordonnateur services technique van de heer Denissen te Mbandaka overgenomen. De familie FA. Kroes uit Kisangani is vanaf 18 januari metverlofin Nederland. De heer M. Muilwijk is na genoten verlof op 8 januari weer teruggekeerd naar Kinshasa. Heineken Australia Pte. Ltd. AUSTRALIË Per 1 januari is de heer L.F.D. van der Minne definitief teruggekeerd uit Sydney en weer werkzaam in Amsterdam. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË Op9januari zijn de heeren mevrouw A Fer- dinandus na genoten verlof naar Jakarta teruggekeerd. Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie S.A. NIEUW-CALEDONIË De heer B.C. Vink is op 2 januari voor 4 maanden als coordonnateur services techni que naar Nouméa afgereisd. South Pacific Brewerv PAPUA-NIEUW GUINEA De heer L. van der Male heeft zijn verlof in Nederland doorgebracht van 15 december t/m 10 januari. Heineken Oceania Pte. Ltd. SINGAPORE De heer en mevrouw A. F. Kiljan van Heaven zijn vanaf 22 december t/m 25 januari met verlof in Nederland geweest. Malayan Breweries Pte. Ltd. SINGAPORE Op 11 januari is de heer 7. P.M. de Deyn 'm Singapore gearriveerd, hij zal daar als tech nological controller de heer W.H. Ubbink gaan vervangen. De heer Ubbink is op 9 februari definitief uit Singapore terugge keerd. Cerveceria y Malteria Quilmes S.A. ARGENTINIË Deheer7.7. Commissaris is op 8 januari naar Buenos Aires vertrokken, hij vervult daar de functie van project manager. Zijn gezin zal hem later volgen. Amstel Brewery Canada Ltd. CANADA De heer H. W. Bellekes keerde op 18 decem ber definitief uit Hamilton terug. Heineken Trading N.V. CURASAO De heer en mevrouw L.L.H. Cooten zijn op 19 januari naar Willemstad gereisd, waar de heer Coolen de functie van export vertegen woordiger zal vervullen. De heer AG. Ver woerd is op 1 januari definitief uit Curasao teruggekeerd. Cerveceria Bohemia S.A. DOMINICAANSE REPUBLIEK Naar Santo Domingo reisde de heer H. W. Bellekes op 3 januari om daar voor een periode van 6 maanden als brewer te func tioneren als opvolger van de heer 7. P. M. de Deyn die op 18 december definitief terug keerde. Surinaamse Brouwerij N.V. SURINAME Op 19 december arriveerde de heer H. Kluy- ver voor verlof, zijn echtgenote kwam de 12e december aan. Zij keerden eind januari weer naar Paramaribo terug. DANKBETUIGINGEN Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd wer den mijn vrouwen ik ontvangen op de brou werij door mevrouw Van Kooten. Namens de directie werd ons een prachtige fruitmand overhandigd. Hiervoor namens ons beiden onze hartelijke dank! 7. van Ingen G.J. van Schooneveld en echtgenote waren onlangs 55 jaar getrouwd. Wegens ziekte hebben wij de viering moeten uitstellen. Namens de directie werden wij verrast met fijne cadeaus. Hartelijk dank daarvoor. G.J. van Schooneveld OVERLEDEN Op 20 november 1984 is na een langdurige ziekte overleden de heer C.M.J. van der Geer (57). De heer Van der Geer trad op 17 augustus 1964 in dienst en was in de Bossche verpakkingsafdeling werkzaam tot hij op 1 juni 1981 werd opgenomen in de Heineken Invaliditeitsregeling. De heer A.H. Schoorl (57) is overleden op 5 december 1984. De heer Schoorl is werk zaam geweest als magazijnbediende bij de drankenhandel te Beverwijk. Op 1 mei 1979 werd de heer Schoorl opgenomen inde Hei neken Invaliditeitsregeling. Op 13 december is overleden de heer S.P. v.d.Tol(59). Op 1 april 1951 trad de heer V.d. Tol in dienst als vertegenwoordiger bij Coe- bergh. Met ingang van 1 oktober 1974 werd hij benoemd tot verkoopspecialist Gedistil leerd en Wijn. Die functie heeft hij bekleed tot zijn opname in de Heineken Invaliditeits regeling. De heer H. Snabilie (64) is overleden op 23 december. De heer Snabilie trad op 29 maart 1954 in dienst bij de Heineken brouwerij in Amsterdam. Daar was hij werkzaam als bedieningsmedewerker in de bottelarij, tot dat hij op 1 april 1976 werd opgenomen inde Heineken Invaliditeitsregeling. Op 28 december 1984 overleed op 59-jarige leeftijd inSteinach (Oostenrijk), tijdens zijn vakantie, de heer H.J. Konijn. Henk Konijn trad in 1961 in dienst bij de Amstel Brouwe rij en was achtereenvolgens werkzaam als horeca-inspecteur, beheerder eigen agent schappen, district-verkoopleider, hoofd ver koop en chef ontvangsten. Degenen die hem ontmoetten of met hem mochten samenwer ken, leerden hem kennen als een man met een volledige inzet voor zijn bedrijf en haar produkten. Toen hij in 1977 in Limburg bij een ernstig ongeval zeer zwaar gewond raakte en hierbij zijn vrouw verloor, stelde zijn omgeving met bewondering vast hoe hij deze slag te boven kwam en zijn werk lang zaam hervatte. In 1982 werd hij benoemd tot chef ontvangsten van de Bossche vestiging. Nog vóór de aanvaarding van deze functie gaf zijn hart een eerste signaal. Hoewel hij met enthousiasme startte om als gastheer en PR-man veel voor de brouwerij en de klant te betekenen, liet zijn gezondheid hem toch in de steek en moest hij zijn werkzaamheden eind 1983 beëindigen. Dat deze rusteloze werker maar tevens levenskunstenaar ver van huis tijdens een verdiende ontspanning ons ontviel is des te tragischer. De brouwerij- gemeenschap, waaronder de bowlingclub en de Heineken Fanfare, zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en vriendschap. Moge hij rusten in vrede. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 27