Ciiim fff ffffflHIHHH r.y.'.i. >o M M O HUWELIJK Amsterdam E. Affourtit (interneaccountantsdienst) met mw. Th.E. Lucassen Den Bosch Mw. M.M.M. Sommers (internedienst) met S.P.E.M. Wichen T.M. de Boer intern transport) met mw. W.A.A. Vos Horeeagebieden Mw. H.W.J. de Vet (administratie. West-Bra bant/Zeeland) met F.C. de Munnik Mw. J .Jv.d. Steen (secretaressehoofdhoreca- gebied, Amsterdam!Utrecht) met R.E. Stein- metz Rotterdam JJF. Gde Vassy export transport afdeling) met mw. P.M.J. Barefoot Zoeterwoude R. van Rijn (assistentie werkmaatschappijen HTB) met mw. K.H. Nikkinen M. v.d. Noordt (servicelaboratorium HTB) met mw. A P de Grauw Mw. N.N. v.d. Voorst (data typing HAG) met J.H. Steenvoorden W.T. Fokkema (CTV) met mw. M.T. Zylker J.A. Baptista (schoonmaakdienst) met mw. A.M.J. Lewis Rocha R.E. van Rijn (bottelarij) met mw. T.C. Spel M.R. Rexen (magazijn en intern transport) met mw. L. Hemerik J.L.M. Rossen (bedrijfsbureau) met mw. MMLasschuijt (algemeen mutatie centrum) G. Romijn (magazijn en intern transport) met mw. M. Meijer A. Dunki Jacaobs (bottelarij) met mw. D.W. Hogewoning GEBOORTE Amsterdam Dustin, z.v. J. Wanders (brouwhuis) Den Bosch Samantha. d.v. J. van Boxtel (verpakken) Tineke, d.v. P.J.W. Kreijger (TD verpukken en opslag) Mark. z.v. J.H.A.C. Leijtens (verpakken) Bunnik Martinus, z.v. M. Diepenveen (verpukken) Rachida, d.v. A. El Mansouri 2 (verpakken) Tamara C.C.. d.v. R.A. Jansen (verpakken) Latifa, d.v. A. Youssoufi verpakken Horeeagebieden Ryanne G..I., d.v. A. Vermey (HTS., Den Haag) Marjolein en Marten, d. enz.v. G. Venema, (magazijn, Groningen!Friesland!Drente) Gwendoline, d.v. B.J.D. Loot (expeditie, Den Haag) Miranda S.D., d.v. A. Kaspers (expeditie, Groningen! Friesland! Drente) Johannes C.F., z.v. J.T.M. Fietelaars (distri butie, Midden Brabant) Daphne, d.v. J.C. Boot (verkoop, Amster dam/Utrecht) Roderick S., z.v. E.L.J. de Nijs (verkoop, Amsterdam! Utrecht) Robin, z.v. P.A.J. Canters, (expeditie. Mid den Brabant) Leeuwarden Johannes, z.v. J. Lebbing (verpakken) Maastricht Robert W., z.v. J. van Herpen (directie De Ridder) Zoeterwoude Renée, d.v. E. Kroes (procesbesturing HAG.) Johan, z.v. A.J.J. Hoogeveen (bewaking) en mw. C.A. Hoogeveen-van Rijn (verkoop- dienst horeca) JeroenT. ,z.v. E.M. Kraak (marketingonder zoek bier) Rolf, z.v. J.M. Boom (bottelarij) PieterW.z.v. P. W. Dreef (magazijn en intern transport) Brian, z.v. H.J.H. Kroon (brouwen) DianaT., d.v.T. Uffink (kwaliteitsdienst) David, z.v. F. Exposito Marcellino (bottela rij) Kelly, d.v. M. Nijziel (meet- en regelwerk plaats) Stefan A., z.v. H. Wesselingh (dierenpark) Magaly. d.v. T. dos Reis (bottelarij) Jozef D z.v. J.P.M. Kruijs (phvsieke distri butie planning logistiek) GESLAAGD Amsterdam Mw. A.E.J. Zittersteyn (concern markering) voor het N.G.PR. A-diploma J.C. v.d. Merbel (financiële concernverslagge- ving) voor Accountantsexamen Den Bosch P.J.M. Jansen (plaatselijkesalarisadministra tie) voor het Praktijkdiploma Boekhouden D J. Buwalda (onderhoud verpukken) voor het diploma Voorbereiding Hoger Manage ment M.I.M. Keizer (centraalmagazijn) voor de cursus Hydrauliek en Pneumatiek DB Bunnik M.H. Sikking (product management) voorde cursus Verkoopleider-NIMA W.J.M. Onderwater (bedrijfsbureau) voor het diploma VOA 3 Bedrijfskundige Voor de cursus Samenwerken met de com puter: R.C.J. Neutel en J.J. van Houwelin- gen (beiden:kwaliteitsdienst) en mw. D.M.C. Kroesen (bedrijfsleiding) Horeeagebieden Mw. A.F.J. Egglij (administratie/secretariaat. Midden Brabantvoor de diploma's Machine- schrijven en Stenografie Nederlands J.H. Stil (verkoop algemeen, Gelderland! Overijssel) voor het diploma Marketing Assistent Mw. H.J.F. Grolleman (administratie!secreta riaat, Groningen!Friesland!Drente) voor Ste nografie Nederlands B. Spoelstra (expeditie, Groningen!Fries land!Drente) voor het Mavo-diploma Mw. JMP. Peiger (administratie/secretariaat, Rotterdam) voor Marketing Praktijk Zoeterwoude E.H. Baars expeditievoor Spreekvaardig heid W.J.R. Cairo centrale reprografie) voor het Mavo-diploma M.H. van Deursen (onderhoud energie alge meen) voor Voorbereiding Hoger Manage ment J. Dullaart (HAG) voor S.4 Informatiesyste men W.E. Hofmijster (physieke distributie) voor VOA 3 Bedrijfskundige Mw. M.E. Horenberg (HAG) voor het Prak tij kdiploma Boekhouden W.J. van Houten en mw. M.A.J.M. Mooij- man (beiden: centrale inkoop) voor hetTex- tielbrevet H. de Jong (HAG) voor Moderne Bedrijfs administratie A. Nieuwenburg (HAG) voor Informatie systemen S.4 èn voor S.2 invoer-uitvoerver- zorging datatransmissie M. A. de Schepper (HAG) voor Machine- schrijven Mw. J. v.d. Steen secretariaatvoor Steno grafie Engels R.O.Tjho (produktiealgemeen) voor Middle Management Mw. L.M. van Tol (correspondentie) voor Conversatie Engelsen voor Bedrijfscorres- pondentie Engels F.A.D. de Wette (verkoop thuisverbruik) voor NIMA-A C.M. Oppelaar (intern transport) voor Prak tij kdiploma Heftruckrijder ONZE DIENST VERHETEN Amsterdam Mw. M.E. de Heus (financiëleconcernverslag- geving) Den Bosch M. Moreda Medina (verpakken) Mw. A.A.E. van Aalst-Willems f bedrijfsbu reau Bunnik D. van Nus (intern transport Horeeagebieden Mw. A.W.M. Hes (administratie, Noord-Hol land) Mw. J.M.H. Quaedvlieg-Boesten (physieke distributie, Limburg) Mw. J.A.M. Verhuisdonk-Kuypers (admini stratie. Limburg) A. Bieshaar (magazijn, Den Haag) Zoeterwoude Mw. C.A. Hoogeveen-van Rijn (verkoop diensten horeca) Mw. P.J.H. Mooijman-Koek (centraalsecre tariaat HTB) BUITENLAND WEST-DU 1TSL AND De heer P.E Kleiss is per 1 januari in West- Duitsland werkzaam als vertegenwoordiger militaire markt, als vervanger van de heer L.L.H. Coolen die na zijn collega te hebben ingewerkt, uit West-Duitsland is terugge keerd. Heineken France S.A. FRANKRIJK De heer A. van der Est is na zijn detacherings periode in Straatsburg op 1 januari weer naar Nederland teruggekeerd. In tegenge stelde richting reisde de heer Th.]. Slof op 7 december om voor een periode van 7 maan den als algemeen montageleider in Schiltig- heim werkzaam te zijn. Dreher S.p.a. ITALIË Op 28 januari is de heer7.7. de Winter naar Popoli vertrokken voor een periode van ca. 5 maanden. Hij vervult daar de functie van montageleider. Dc heer 5.7. Hannema is op 6 januari naar Milaan gereisd, hij vervult daar de functie van junior product manager. De familie II. Breederveld en de heer 7. W. Veen- huyzen met echtgenote, respectievelijk uit Massafraen Macomer brengen hun verlof in Nederland door. Het gezin Breederveld vanaf 1 december, de heer Breederveld volgde hen op 15 december en de heer en mevrouw Veenhuyzen vanaf 17 december. De heer en mevrouw Veenhuyzen keerden op 21 januari weer naar Macomer terug en de heer Breederveld naar Massafra. .Arendals Bryggeri A/S NOORWEGEN en AB Warbv Brvggerier ZWEDEN De heer J.D.A. Goud heeft zijn verlof in Nederland doorgebracht vanaf 22 december t/m 5 januari. Met ingang van dit nieuwe jaar verdeelt de heer Goud zijn aandacht tussen deze twee brouwerijen in de verhouding 3 werkweken bij Arendals te Noorwegen en 1 werkweek per maand bij Warby in Zweden. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 26