6000e brouwsel in brouwhuis Zoeterwoudse brandweer beter uitgerust m\ Ter vervanging van een 36 jaar oude lage druk motor- spuit-brandweerwagen heeft de Zoeterwoudse bedrijfs brandweer in december van het vorig jaar een nieuwe wagen ingebruik genomen. Deze wagen is niet geheel splinternieuw, maar werd overgenomen van het Leidse brandweerkorps. Bij de overdracht van de sleutel aan de bedrijfsbrandweercom- mandant D. Sijmonsma benadrukte commandant B. Mark van de Regionale- en Leidse brandweer dat de nieuwe aanwinst met zijn betrekkelijk jonge leeftijd en slechts 24.000 kilometers in zeer goede conditie ver keert. Hij was verheugd dat de wagen bij Heineken terecht kwam, omdat hij nu in geval van nood een beroep op de brandweer van de brouwerij zou kunnen doen. Daags na deze bijeenkomst werd deze uitspraak bewaar heid toen onze bedrijfs brandweer stand-by stond bij de demontage van de in Leiden gevonden bom. Dat onderstreepte de nauwe ban den die bestaan tussen beide brandweerkorpsen. De heer Mark heeft immers jaren lang de opleiding verzorgd van onze brandweerlieden. Ook examens werden door hem afgenomen, zodat hij ieder persoonlijk kent. De brandweer van Zoeter- woude heeft inmiddels al diverse malen met de nieuwe wagen kunnen oefenen op haar wekelijkse dinsdagoch tendoefening. Hoewel het even wennen was aan zo'n groot voertuig met vele mogelijkheden, bleek het korps al snel dat de wagen goed bevalt. V.l.n.r. deherenC. Klaver (instructeur), W. Pijselman (wachtchef)JHiemstra (groepsleider), J.P. Rooijens (le assistent), A.S. Schuller (2e assistent), J. W. Dijkstra (proces controleur) en W. Eman (specialist brouwen). Op de valreep werd vorig jaar in onze brouwerij te Zoeterwoude een mijlpaal bereikt. Dit gebeurde bij het storten van een brouwsel op 29 december om precies 17.00 uur. Maar liefst 5.999 brouwsels waren deze stor ting namelijk voorgegaan. Daarmee maakten de brou wers historie, want voor het eerst in de tienjarige geschie denis van de Zoeterwoudse brouwerij werd in één jaar tijds een 6000e brouwsel bereikt. Een dergelijk aantal betekent een gigantische hoeveelheid, want 6000 brouwsels komen in deze brouwerij overeen met zo'n 6 miljoen hectoliter bier. Om deze mijlpaal op de foto vast te leggen wilden de mede werkers van de ploeg die dit brouwsel hebben gestort, wel even gaan staan bij de wortketel waar het 6000e brouwsel werd uitgeslagen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 14