DRANKENHANDELS EN AGENTEN DRIE DAGEN OP Z'N KOP Beeld van een optocht in Amsterdam Veel kracht en tijd wordt er vrijwillig in de praalwagens gestoken in enige mate parten te spelen. De schoolvakanties ten tijde van het car naval bieden ook Brabanders en Lim burgers de mogelijkheid om de grens over te trekken. Om zich over te geven aan de genoegens van sneeuw en ijs- pret en daar wordt ook driftig gebruik van gemaakt. Door 'import' van men sen van 'boven de rivieren', en ook van Belgen die in het zuiden van ons land carnaval komen vieren, blijft het feest toch elk jaar weer een massaal gebeu ren. Praktisch alle hotels, pensions en parken met vakantiehuisjes zijn in die periode dan ook volgeboekt. En wie zich helemaal overgeeft aan het carna- valsgebeuren heeft niet eens een hotel bed nodig. Zo rond twee a drie uur in de morgen gaan de meeste cafés welis waar dicht, maar enkele uren later wordt een paar straten verderop alweer volop getapt. En wie eenmaal de 'tinteling' van het carnavalsfeest heeft gevoeld, wordt er onwillekeurig door meegesleept. Zoals die Limbur ger uit Heerlen die vastbesloten was om het carnaval een keer over te slaan, en die dagen door te brengen ergens in een huisje in de Ardennen. Het toeval wilde dat de trein die de man naar Bel- gie moest brengen stopte op het station in Maastricht juist op het moment dat daar Prins Carnaval arriveerde. De man in kwestie is nooit opz'n vakantie bestemming aangekomen. Organisatie Niet altijd, en lang niet door iedereen, is het carnavalsfeest in de loop van de geschiedenis enthousiast ontvangen. Zo'n honderd jaar geleden gingen erin Den Bosch steeds meer stemmen op om het 'rauwe, aanstootgevende gebeuren' zoals sommigen het carnaval destijds zagen en in een aantal gevallen niet geheel ten onrechte, maar een halt toe te roepen. Enkele jonge Bossche naren wensten het traditionele feest echterte handhaven. In een beter geor ganiseerde aanpak moest dat volgens hen lukken. In 1882 werd de Oetel- donkse Club opgericht, die ook nu nog bestaat en het carnaval in Oeteldonk (Den Bosch) nog steeds organiseert en coördineert. De traditie bestaat nog altijd en voor een groot deel worden tal van traditionele gebeurtenissen plech tig in ere gehouden. De carnavals prins, de intocht van hem met z'n Raad van Elf, de Hofkapel, de Elfde van de Elfde, de Dansmariekes. het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele zaken die nog steeds heel nauw verbon den zijn met het instituut carnaval. Waarbij het wel zo is dat elke gemeente een eigen invulling geeft aan het carna- valsgebeuren. Vaak met typisch plaats gebonden activiteiten die veelal in de week voor carnaval al fiks opleven. Lees verder op pagina 16. Groot en klein zijn vertegenwoordigd in de optocht

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 13