FEEST VRAAGT GROTE INZET VAN CARNAVAL ZET ZUIDEN Traditiegetrouw staat het jaarlijkse Koffieconcert van de Heineken Fanfare in het teken van carnaval Over enkele dagen ondergaan de cafés in het zuiden van het land een ware metamorfose. Dan gaat al het meubi lair aan de kant, vroeger werd zelfs de vloerbedekking opgerold, worden de ramen geblindeerd en versierd en waar dat enigszins mogelijk is wordt een extra tapinstallatie voor bier geplaatst. Tijd voor carnaval dus, waarbij het zuiden voorzeker drie dagen geheel op z'n kop staat. Gedurende dat grootse volksfeest is Nederland in feite opge splitst in twee delen. Een deel boven en een deel onder de 'grote rivieren' zoals de scheidslijn meestal wordt aan geduid. Wordt ten noorden van Maas en Waal soms geen carnaval gevierd? Natuurlijk wel, Amsterdam bijvoor beeld kent z'n eigen carnavalsoptocht met heuse praalwagens. Ook in dat opzicht geldt: Amsterdam heeft 't, zij het dat ze het maar in geringe mate hebben. Want zoals ze in het noorden "hun" skutsjesilen hebben, en het oos ten van het land het klootschieten kent, zo is carnaval onlosmakelijk ver bonden met het zuiden van het land. huidige carnaval aangemerkt kunnen worden. Naderhand werd het feest gekoppeld aan de Christelijke kalen der, en kreeg het meer en meer een katholiek karakter. Toen ook is de aan duiding "Vastenavondfeest" ontstaan, om aan te geven dat de carnavalsvie ring voorafgaat aan een periode van vasten. Onder invloed van de opkomst van het protestantisme in de 17e eeuw werd het feest in 's-Hertogenbosch zelfs een tijd verboden verklaard. Pas halverwege de 19e eeuw mocht de bevolking zich weer officieel in het feestgedruis storten. Een feest dat uit groeide tot een meerdaagse gebeurte nis aan de vooravond van Aswoens dag. Terwijl de meest recente ontwik kelingen er op wijzen dat het feest, wel iswaar in wat minder uitbundige vorm. zich ook nog voortzet op Aswoensdag en soms zelfs tot nog enkele dagen daarna. Zoals met het traditionele haringhappen en bierdrinken -i.v.m. het lessen van de nadorst- op woens dagmorgen na carnaval. Menigeen is die woensdag in z'n stamkroeg te vin den. Terwijl veel horeca-ondernemers er een goed gebruik van hebben gemaakt om dan, na alle drukte van de afgelopen dagen, met elkaar ergens het glas te heffenWeliswaar worden er in die dagen geen boerenkielen of andersoortige vermommingen meer gedragen, maar de gezelligheid is er beslist niet minder om. Wintersport De opkomst van de populaire winter sportvakantie lijkt het carnavalsfeest Heidens feest De carnavalsviering is ver terug in de geschiedenis begonnen als een heidens feest. Al in de Romeinse tijd kende men lentefeesten en/of vruchtbaar heidsfeesten die als voorlopers van het

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 12