Een van de bedrijven die in Den Bosch een plaats hebben gevonden, is de Heineken vestiging in die stad. Daarmee maakt de brouwerij, hoe betrekkelijk kort dat ook nog is, deel uit van de Bossche historie. Dat is het geval sinds Prins Bernhard met de traditionele druk op de knop op 4 september 1958 de bottelarij in werking stelde van de nieuwe Heineken Brouwerij in Den Bosch. Groeiende export en stijgende binnenlandse consumptie had de Heineken-direc- tie driejaar eerder al doen besluiten om op het industrieterrein Rietvelden in het westelijk stadsdeel een bierverwerkingsbedrijf te vestigen. Daar werd het per tanker aangevoerde bier gelagerd, gebotteld en verpakt. Nu is de Bossche vestiging uitgegroeid tot de een na grootste brouwerij van Nederland met 1200 medewerkers en een produktie van ruim 4 miljoen hl bier per jaar. De Sint-Janskathedraal is de grootste en door haar rijkdom aan beeldhouwwerk een van de mooiste kerken van ons land, hoogtepunt van de Brabantse gotiek. Rond 1380 is met de bouw van deze kerk begonnen die in 1530 wordt voltooid. Het kerkgebouw is in de periode 1973-1985 in- en uitwendig grootscheeps gerestaureerd. Bezienswaardig is de buitenkant met z'n pronk en pracht van bogen, beelden, transen en pinakels. In het interieur, met opvallende ruimtewerking: Maria-kapel met 13e-eeuws beeld van O.L. Vrouw van Den Bosch, koperen doopvont, met beeldhouwwerk versierde preek stoel en orgelkas, en mooi gesneden 15e-eeuwse koorbanken. Bij de foto: in de Anto- nius-kapel van de Sint-Jan staat een even kostelijke als kostbare altaarkast. Dit altaarre tabel is omstreeks 1500 in een Antwerps atelier gemaakt. Het omvat uit eikehout gesne den en met bladgoud beschilderd beeldhouwwerk 2.60 x 2.50 x 0.30 m), aan weers kanten voorzien van beschilderde luiken. Boven zes kleine nissen met voorstellingen uit het kerstverhaal wordt op middeleeuwse wijze het thema van de Verlossing uitge beeld. Op de foto een detail: de Aanbidding door de Drie Koningen. Een der Wijzen knielt eerbiedig voor Maria en Kind neer, de tweede wordt door Jozef verwelkomd en de zwarte koning, links, maakt zijn opwachting. moeten bij gebrek aan ruimte sluiten of buiten de stad verhuizen. Massale werkloosheid en schrijnende armoede onder de bevolking zijn het gevolg van deze stagnerende economische groei. De enige grootschalige nijverheid die tot ontwikkeling komt, is de sigarenin- dustrie. Rond 1900 biedt deze aan meer dan 1000 arbeiders werkgelegen heid. Den Bosch krijgt pas lucht en licht als de regering einde 19e eeuw besluit de status van vesting op te heffen en de stad toestaat buiten de stadswallen de eerste stadsuitbreiding te realiseren. Na ophoging met 3 a 4 meter zand ont staat aan de westkant van de stad de nieuwe wijk Het Zand. Het pronkstuk is het nieuwe station van architect Ed. Cuypers (1896) dat bij de bevrijding van de stad, oktober 1944, jammerlijk wordt verwoestNa de Tweede Wereld oorlog golft de welvaart ook over Den Bosch: uitgestrekte nieuwe woonwij ken en industrieterreinen met een grote verscheidenheid aan bedrijven hebben zich rond de oude stadskern geformeerd. De bevolking groeit uit tot 88.000 inwoners in 1984. nele produktiemethoden en de over heid weinig stimulerend optreedt, wordt de concurrentie uit binnen- en buitenland steeds groter. De hele Bos sche textielnijverheid en dc spelden- en messenindustrie, eens wereldbe roemd, gaan in deze jaren ten onder. Wat overblijft, zijn overwegend kleine bedrijven. Grote metaalfabrieken Het Stadhuis van Den Bosch kreeg na interne verbouwing in 1670 ook een nieuwe voor gevel, in classicistische stijl opgetrokken. Stijf tussen andere panden ingesloten houdt het strakke, streng aandoende raadhuis met z'n vele ramen alles spiedend in het oog. Geen raadzaal in een Nederlandse stad heefteen zo rijke stoffering als die in het stadhuis van Den Bosch. Meters hoge tapisserie├źn van vloer tot plafond zijn rondom op de wan den gespannen (foto). Max van der Gucht uit Delft weefde in 1679 dit wijdse wandtapijt met welige natuurtaferelen. Lusthoven in dromerige verten, een leeuw die een vette gans verscheurt en vogels vliegen af en aan. De raad vergadert er als in een oneindig exotisch loofbos, met even praatgrage papegaaien tussen de takken. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 9